ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT

ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT

NIEKTÓRE ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE

Pomiędzy nadaniem Tory i zstąpienia Ducha Świętego, można odnaleźć wiele podobieństw i analogii. Bóg maksymalnie wykorzystał istotę święta , wyrażając nowe prawdy i podkreślając ich nierozerwalny związek ze starymi prawdami.

1.Na Synaju Dziesięć Przykazań zostało zapisanych na kamiennych tablicach.

Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów – Boże Prawo zostało zapisane przez Boga na tablicach serc. 2 Kor.3:6-18, jako wypełnienie proroctw Jeremiasza 31:31 i Ezechiela 36:26.

2. Obydwu świętom Szawuot towarzyszył ogień. Na Synaju, płonął ogień, grzmiały pioruny, ale nie dotykały Izraelitów. Cały lud oglądał ogień z daleka. Wyj. 20:18.

W dniu Pięćdziesiątnicy ogień zstąpił na każdego indywidualnie, i nad każdym uczniem były widoczne płomienie ognia Dz. 2: 3

3.Ogień, który płoną na Synaju, z towarzyszącymi mu grzmotami i dymem – doprowadził cały Izrael do takiego strachu i drżenia, że lud nie zachciał, aby Bóg przemawiał do nich bezpośrednio, a wyłącznie za pośrednictwem Mojżesza. Wyj.20:19

Kiedy na uczniach spoczęły języki ognia, to zostali oni napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić w innych językach wysławiając Boga, i uzyskali taką wolność, że przyglądający się im pobożni ludzie, uznawali ich za pijanych.

4.Pod górą Synaj, lud zauważywszy długą nieobecność Mojżesza, nie doczekał jego powrotu, tylko zmusił Aarona, do zrobienia im bożka – złotego cielca, i lud zaczął oddawać mu cześć. W skutek tego, Mojżesz rozgniewał się na nich i rozbił otrzymane od Boga kamienne tablice. W narodzie nastąpił rozłam i 3 tysiące Żydów zginęło.

W dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie którzy trwali w posłuszeństwie Jeszui, przebywali wszyscy razem w jedności, jednomyślności, w modlitwach, w oczekiwaniu wypełnienia Bożych obietnic. I w rezultacie, otrzymawszy obiecanego od Boga Ducha Świętego, w Jego sile zaczęli świadczyć o Jeszua.
I przy pierwszym kazaniu Piotra nawróciło się 3 tysiące Żydów.

źródło: kemokiev.org/swięta

Podziel się: