Admin

10 kluczowych myśli na temat uznania Jerozolimy za stolicę Izraela

We środę 6.12.2017 r. Prezydent Trump uznał to, co było rzeczywistością od dziesięcioleci: Jerozolima jest stolicą Izraela. Dzisiaj Jerozolima jest siedzibą izraelskiego rządu. Jest to siedziba izraelskiego parlamentu, Knesetu i izraelskiego Sądu Najwyższego. To miejsce oficjalnej rezydencji premiera i prezydenta. Jest to siedziba wielu departamentów rządowych. Od dziesięcioleci przyjeżdżający z

Chanuka. Zwycięstwo Biblijnego żydowskiego ducha!

Biblia nazywa to święto – świętem odnowienia (J.10:22), księgi Machabejskie  – „świętem oczyszczenia”, Józef Flawiusz – „świętem światła”.  Co oznacza słowo CHANUKA ?  Hanukat babait – zasiedliny; hanak (liahanok) – uroczyście otwierać; świętować nowe miejsce zamieszkania. Zobaczmy co  poprzedzało  wydarzenia  Chanuki! Kończy się okres panowania perskiego (539 – 334 pne).

Fragment 7:  Wajce. ( I Wyszedł)  Kto jest drabiną Jakuba ?  Rodzaju 28:10 - 32: 3.

Przed nami jest niesamowity cotygodniowy fragment Tory, który szczegółowo opisuje drogę wiary Jakuba z Bogiem i Bożą wierność Swoim obietnicom i przymierzu z Abrahamem. Mówi także o wspaniałej, proroczej wizji, która jasno wskazuje na Mesjasza. Skupimy się na pierwszym śnie Jakuba, który często jest określany: drabiną Jakuba lub zgodnie z

Fragment 6:  Toldot . Czy błogosławieństwo ukradzione przez Jakuba wskazuje na Mesjasza? Rodz.25:19 - 28: 9

Pod koniec poprzedniego rozdziału Tory czytamy, że  Abraham oddał wszystko, co miał, – Izaakowi (Rodz.25: 5) i umarł (Rodz. 25: 8). Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące fizycznej i duchowej tożsamości potomka Abrahama, teks podaje: „Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego.” (Rodz.25:11). Podobnie jak w przypadku poprzednich genealogii w

Fragment 5. Chaje Sarah. Jak wiara Abrahama błogosławiła przyszłe pokolenia?

W tym cotygodniowym fragmencie, opowieść o historii Abrahama dobiega końca. Prześledziliśmy jego losy od momentu powołaniu z Ur chaldejskiego i  jego wędrówki do Egiptu, spotkania z Melchizedekiem, Lotem, Abimelechem i innymi. Podczas tej podróży Bóg dał Abrahamowi i jego potomstwu obietnice, które obejmują podarowanie ziemi, bycie szczególnym narodem i bycie

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem. Monoteizm stanowił zasadniczą różnicę między wiarą Abrahama i wszystkimi pogańskimi kultami, którymi Abraham  był otoczony w starożytnej Mezopotamii. Każdy Żyd

Fragment 4. Wajera. Dlaczego oddanie Abrahama jest tak ważne. Rodz.18 - 22

Tytuł tego cotygodniowego fragmentu Tory jest zaczerpnięty z pierwszego słowa Księgi Rodzaju  18: 1  i po hebrajsku brzmi: „A ukazał  mu się Pan pod dębami Mamre, kiedy siedział u drzwi (swego) namiotu w najgorętszej porze dnia.” Życie Abrahama jak zapisano w Biblii, zaczęło się Bożym wezwaniem:  „Lech – Lecha” „Idź

NOACH Fragment 2 : Czy jest nadzieja w Bożym sądzie?  Rodz.6:9-11:32

W tym tygodniu fragment Tory  prowadzi nas do stawienia czoła atrakcyjności grzechu i jego konsekwencjom dla człowieka, a zarazem odkrywa mesjańską nadzieję. Widzimy tutaj, jak Bóg ingeruje w życie ludzkości i wyodrębnia wybraną resztkę, przez którą zbawi świat. Ten cotygodniowy fragment przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy mieć lekceważącego nastawienia

FRAGMENT 3  : Lech Lecha. Co jest istotą powołania Izraela? Rodz.  12: 1 - 17:27

Cotygodniowy  fragment Tory, który jest teraz przed nami, ma ogromne znaczenie – wyjaśnia cel i powołanie Izraela, temat kluczowy dla zrozumienia Bożego planu dla całej ludzkości, na całą wieczność. Przeanalizujemy  4 pierwsze  wersety 12 rodzaju Księgi Rodzaju, w których  jest szczegółowo opisane Boże powołanie dla  Abrama. Ale najpierw, aby lepiej

Szczypta żydowskiej mądrości : o rodzinie.

Boże Słowo mówi: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. (Ps. 127:1) Żydowscy mędrcy twierdzą, że dopóki nie osiągniesz w domu pokoju, należy się modlić do Stwórcy, prosząc Go о pomoc, aby szalom przyszedł do twojego domu. Oczywiście  w pierwszej kolejności wymaga to zmiany samego siebie.