Admin

List Królowej Estery.

Miejsce  wydarzeń – sypialnia królowej Estery, w wieczór, kiedy postanowiła udać się do tronu królewskiego bez wezwania. Ten list został wymyślony, ale może również wyrażać uczucia Estery, adoptowanej żydowskiej dziewczyny, żyjącej w obcej ziemi. Estera napisała  list do swojego byłego opiekuna, mentora i wuja – Mordechaja. Mój drogi wujku Mordechaju,

Teologia zastąpienia - kłamstwo wobec Słowa Bożego

Słowo Boże mówi, że Izrael, naród żydowski na zawsze pozostaje wybranym przez Boga narodem,  niezależnie od stanu, od zachowania (Wyj. 3:10; 7:4, i in.). Bóg nigdy nie wyrzeknie się  Swojego narodu – Izraela, (resztka) będzie zbawiona (Jer. 31: 31-37; 33 rozdział i in.). Jednak „teoria zastąpienia” (teologia zastąpienia) odrzuca tę

Fragment 18:  Dlaczego prawda jest udziałem jednostek?

Wyjścia 21:1 – 24:18 W tym fragmencie Tory, wydarzenia mają miejsce, gdy lud Izraela znajduje na pustyni Synaj, tuż przed otrzymaniem Dziesięciu Przykazań. Naród Izraela jest w wielkim drżeniu i trwodze  przed nadchodzącą chwilą – (Bóg zaprosił ich, aby weszli na górę) (מעמד, maamad – objawiona obecność) Ale lud Izraela

Fragment 16 Beszalach: Dlaczego wyjście z Egiptu  jest tak ważne?

Wyjścia 13:17 – 17:16 Dzisiejszy cotygodniowy rozdział zawiera opis wyjścia z Egiptu-  wielkiego cudu, Bożego wyzwolenia dzieci Izraela. Dlaczego to wyjście jest tak ważne? Pomimo współczesnego sceptycyzmu, wyjście z Egiptu należy rozpatrywać w świetle pierwszych wersetów  Tory: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Jeśli Bóg może stworzyć cały wszechświat,

Fragment 15: Bo:  Co sprawia, że baranek paschalny jest koszerny?

Wyjścia  10:1-13:16 Co sprawia, że baranek paschalny jest koszerny? W tym tygodniu fragment Tory opisuje ostatnią plagę, która zmusiła Egipcjan do „wypuszczenia mojego narodu”. Jej głównym tematem jest opis pierwszej Paschy i szczegółowe instrukcje Boże, dotyczących baranka paschalnego, który tej nocy miał być złożony w ofierze i spożyty. Dwunasty rozdział

Fragment 14. Waera: Czy modlitwa może pogorszyć sytuację?

וָאֵרָא (Waera / I objawiłem się)    Wyjścia 6:2 – 9:35 Czy Bóg naprawdę trzyma w swoich rękach władców i narody, oraz losy Swojego ludu? Kiedy czytamy ten cotygodniowy rozdział Tory, ze zdumieniem obserwujemy, jak moc Boża objawia się coraz bardziej, przygotowując Boży naród do sławnego wyjścia z Egiptu. W

„Żydowski chrzest” lub najdziwniejsze miejsce w Nowym Testamencie.

Jako Żyd mogę powiedzieć, że słowo „chrzest” przywołuje wśród mojego narodu okropne obrazy. Od pierwszych lat katolicyzmu, Żydzi byli zmuszani do przyjmowania chrztu i stawanie się chrześcijanami. Czasami i pod groźbą śmierci. W innych przypadkach konsekwencją dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, było wyrzucenie z domu i wydalenie z kraju.

Tu BiSzwat: przynosząc owoce Mesjasza.

Nie często myślimy o zimie, jako o czasie przynoszenia owoców. Niemniej jednak Pismo Święte zachęca nas do zrozumienia, że ​​płodność nie zależy od czasów i sezonów. Niezależnie jaką mamy porę roku za oknem – musimy przynosić duchowy owoc, który świadczy o życiu Jeszua w nas. Ta owocność nie opiera się

Dlaczego Bóg wybrał Izrael spośród innych narodów?

Podczas kiedy to czytacie, my przygotowujemy się do powrotu do Izraela, aby kontynuować naszą służbę wśród przywódców mesjańskich, której celem jest dotarcie do niewierzących w ziemi Izraela. Dlatego ktoś może zapytać, dlaczego każdego roku podróżujemy tak daleko. Zrozumienie Bożego planu dla Izraela odpowiada na to pytanie i sprawia, że ​​modlimy