Admin

SUKNIA OBLUBIENICY

Prawdziwa historia z życia znanego Rabina – i jego żony Rebeki Rabin był bardzo znanym, sprawiedliwym człowiekiem, wszystkie zarobione pieniądze oddawał ubogim , a  jego rodzina żyła w ubóstwie. Cale życie poświęcił służbie Bogu. Żona nigdy nie żaliła się na biedę , była dumna ze swojego męża – prawdziwego Chasyda. Pewnego

10 WYMÓWEK BRAKU MODLITWY O IZRAEL.

1. W naszym kościele to nie jest przyjęte 2. Nie wiedziałem, że trzeba się modlić o Izrael. 3. Nie wiem jak prawidłowo modlić się o Izrael. 4. Ja się modlę o cały świat, jeśli dobrze pomyśleć – to i o Izrael…. 5. Oni naszego Chrystusa ukrzyżowali, jaki sens modlić się

Miłość Pawła do Izraela

Jako naśladowcy Jeszua (Mesjasza Izraela) bierzemy „przykład miłości” od Boga, żeby kochać jak On kocha. Chociaż Bóg kocha wszystkich ludzi tak samo, to Boży plan zbawienia dla ludzkości, zgodnie ze słowami Pawła, podporządkowany jest priorytetowi – Ewangelia  „ najpierw dla Żyda” (Rzym. 1:16). Paweł, jako apostoł narodów, miał prawo nauczać

Pesach - to święto świąt.

To pierwszy święto, dane Izraelowi, i wypełnione przez Izrael. Pesach – to jedyne święto, które Izrael wypełnił w Egipcie. Pierwsze słowa Mosze (Mojżesza ) i Aarona do faraona brzmiały tak:  „Wypuść mój lud , aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci”  (Księga Wyjścia 5:1). Jeżeli by faraon dobrowolnie wypuścił

PESACH. Niewolnicy nie mają prawdziwych bogów.

Prawdziwa niewola to nie żelazne kajdany czy zbyt wysoki kredyt. Ona sięga głębiej. Korzenie niewolnictwa wrastają w duszę i ducha. Dlatego też prawdziwe wyzwolenie musi nastąpić głęboko i świadomie, dla każdego osobiście. Pewien mądry człowiek powiedział: łatwiej było wyciągną Żydów z niewoli, niż niewolę z Żydów. Dlatego Pesach – święto

Boris Grisenko: Dlaczego Purim nieustannie się powtarza?

Historia Purimowa powtarzała się wielokrotnie. To trwa od wieków i tysiącleci. Jaka szkoda, że ​​antysemici wszystkich czasów nie chcą wyciągnąć właściwych wniosków i lekcji z tej biblijnej historii. Jeśli gdzieś na świecie dzieje się coś złego, szczególnie na Bliskim Wschodzie czy w Rosji, wszyscy się w tym doszukują –palca Żydów.

BORYS GRISENKO : Dlaczego potrzebny był Purim?

Księga Estery zaczyna się od słów: „I stało się to za dni …”. Zwykle w Biblii takimi słowami zaczynają się rozdziały, opowiadające o negatywnych wydarzeniach. Czasy Mordechaja i Estery są okresem „ukrycia oblicza Najwyższego”. Czas „ukrycia oblicza” to taki stan narodu, kiedy ludzie są pogubieni, nie wiedzą jak postępować, nie

List Królowej Estery.

Miejsce  wydarzeń – sypialnia królowej Estery, w wieczór, kiedy postanowiła udać się do tronu królewskiego bez wezwania. Ten list został wymyślony, ale może również wyrażać uczucia Estery, adoptowanej żydowskiej dziewczyny, żyjącej w obcej ziemi. Estera napisała  list do swojego byłego opiekuna, mentora i wuja – Mordechaja. Mój drogi wujku Mordechaju,

Teologia zastąpienia - kłamstwo wobec Słowa Bożego

Słowo Boże mówi, że Izrael, naród żydowski na zawsze pozostaje wybranym przez Boga narodem,  niezależnie od stanu, od zachowania (Wyj. 3:10; 7:4, i in.). Bóg nigdy nie wyrzeknie się  Swojego narodu – Izraela, (resztka) będzie zbawiona (Jer. 31: 31-37; 33 rozdział i in.). Jednak „teoria zastąpienia” (teologia zastąpienia) odrzuca tę

Fragment 18:  Dlaczego prawda jest udziałem jednostek?

Wyjścia 21:1 – 24:18 W tym fragmencie Tory, wydarzenia mają miejsce, gdy lud Izraela znajduje na pustyni Synaj, tuż przed otrzymaniem Dziesięciu Przykazań. Naród Izraela jest w wielkim drżeniu i trwodze  przed nadchodzącą chwilą – (Bóg zaprosił ich, aby weszli na górę) (מעמד, maamad – objawiona obecność) Ale lud Izraela