Admin

Żydowskie korzenie chrztu.

Żyd o imieniu Johanan (Jan) chrzcił  ludzi w rzece Jordan w Izraelu pierwszego wieku, w tym swojego kuzyna, który miał później stać się światowej sławy: Jeszua z Nazaretu. Wielu Żydów odpowiedziało na wezwanie Johanana, aby zanurzyć się w rzece na znak pokuty i pragnienia bycia w prawidłowym odniesieniudo Boga. Wśród

Boże Narodzenie: świętować czy nie?

Czy obchodzić Narodzenie Jeszua ? Czy to Biblijne święto? W którym dniu narodził się Mesjasz w rzeczywistości? Rabini Boris Grisenko i Michaił Samsonow podzielili się swoimi poglądami na ten temat: Dlaczego jest kilka dat narodzin Mesjasza i co my  wierzący w Jeszua, powinniśmy z tym zrobić? – Gdyby Bóg chciał,

Druga część Chanukowej historii.

Historia Chanuki miała miejsce w okresie między Starym a Nowym Testamentem, kiedy Antioch IV Epifanes został władcą hellenistycznego imperium Seleucydów. Mimo, że hellenizacja regionu, w tym Judei, już wtedy zagrażała przetrwaniu judaizmu, Antioch wydawał się mieć obsesję na punkcie idei niszczenia wiary żydowskiej, a tym samym przyszłości narodu żydowskiego. Nie

Chanuka w Biblii

Chanuka. Chociaż wielu wierzących nie przywiązuje wielkiej wagi do tego żydowskiego święta, to w Ewangelii św. Jana widzimy, że Jeszua odnosił się do niego inaczej – w rzeczywistości On świętował Chanukę ! „Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni, w przedsionku Salomona.

10 kluczowych myśli na temat uznania Jerozolimy za stolicę Izraela

We środę 6.12.2017 r. Prezydent Trump uznał to, co było rzeczywistością od dziesięcioleci: Jerozolima jest stolicą Izraela. Dzisiaj Jerozolima jest siedzibą izraelskiego rządu. Jest to siedziba izraelskiego parlamentu, Knesetu i izraelskiego Sądu Najwyższego. To miejsce oficjalnej rezydencji premiera i prezydenta. Jest to siedziba wielu departamentów rządowych. Od dziesięcioleci przyjeżdżający z

Chanuka. Zwycięstwo Biblijnego żydowskiego ducha!

Biblia nazywa to święto – świętem odnowienia (J.10:22), księgi Machabejskie  – „świętem oczyszczenia”, Józef Flawiusz – „świętem światła”.  Co oznacza słowo CHANUKA ?  Hanukat babait – zasiedliny; hanak (liahanok) – uroczyście otwierać; świętować nowe miejsce zamieszkania. Zobaczmy co  poprzedzało  wydarzenia  Chanuki! Kończy się okres panowania perskiego (539 – 334 pne).

Fragment 7:  Wajce. ( I Wyszedł)  Kto jest drabiną Jakuba ?  Rodzaju 28:10 - 32: 3.

Przed nami jest niesamowity cotygodniowy fragment Tory, który szczegółowo opisuje drogę wiary Jakuba z Bogiem i Bożą wierność Swoim obietnicom i przymierzu z Abrahamem. Mówi także o wspaniałej, proroczej wizji, która jasno wskazuje na Mesjasza. Skupimy się na pierwszym śnie Jakuba, który często jest określany: drabiną Jakuba lub zgodnie z

Fragment 6:  Toldot . Czy błogosławieństwo ukradzione przez Jakuba wskazuje na Mesjasza? Rodz.25:19 - 28: 9

Pod koniec poprzedniego rozdziału Tory czytamy, że  Abraham oddał wszystko, co miał, – Izaakowi (Rodz.25: 5) i umarł (Rodz. 25: 8). Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące fizycznej i duchowej tożsamości potomka Abrahama, teks podaje: „Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego.” (Rodz.25:11). Podobnie jak w przypadku poprzednich genealogii w

Fragment 5. Chaje Sarah. Jak wiara Abrahama błogosławiła przyszłe pokolenia?

W tym cotygodniowym fragmencie, opowieść o historii Abrahama dobiega końca. Prześledziliśmy jego losy od momentu powołaniu z Ur chaldejskiego i  jego wędrówki do Egiptu, spotkania z Melchizedekiem, Lotem, Abimelechem i innymi. Podczas tej podróży Bóg dał Abrahamowi i jego potomstwu obietnice, które obejmują podarowanie ziemi, bycie szczególnym narodem i bycie

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem. Monoteizm stanowił zasadniczą różnicę między wiarą Abrahama i wszystkimi pogańskimi kultami, którymi Abraham  był otoczony w starożytnej Mezopotamii. Każdy Żyd