Admin

Fragment 16 Beszalach: Dlaczego wyjście z Egiptu  jest tak ważne?

Wyjścia 13:17 – 17:16 Dzisiejszy cotygodniowy rozdział zawiera opis wyjścia z Egiptu-  wielkiego cudu, Bożego wyzwolenia dzieci Izraela. Dlaczego to wyjście jest tak ważne? Pomimo współczesnego sceptycyzmu, wyjście z Egiptu należy rozpatrywać w świetle pierwszych wersetów  Tory: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Jeśli Bóg może stworzyć cały wszechświat,

Fragment 15: Bo:  Co sprawia, że baranek paschalny jest koszerny?

Wyjścia  10:1-13:16 Co sprawia, że baranek paschalny jest koszerny? W tym tygodniu fragment Tory opisuje ostatnią plagę, która zmusiła Egipcjan do „wypuszczenia mojego narodu”. Jej głównym tematem jest opis pierwszej Paschy i szczegółowe instrukcje Boże, dotyczących baranka paschalnego, który tej nocy miał być złożony w ofierze i spożyty. Dwunasty rozdział

Fragment 14. Waera: Czy modlitwa może pogorszyć sytuację?

וָאֵרָא (Waera / I objawiłem się)    Wyjścia 6:2 – 9:35 Czy Bóg naprawdę trzyma w swoich rękach władców i narody, oraz losy Swojego ludu? Kiedy czytamy ten cotygodniowy rozdział Tory, ze zdumieniem obserwujemy, jak moc Boża objawia się coraz bardziej, przygotowując Boży naród do sławnego wyjścia z Egiptu. W

„Żydowski chrzest” lub najdziwniejsze miejsce w Nowym Testamencie.

Jako Żyd mogę powiedzieć, że słowo „chrzest” przywołuje wśród mojego narodu okropne obrazy. Od pierwszych lat katolicyzmu, Żydzi byli zmuszani do przyjmowania chrztu i stawanie się chrześcijanami. Czasami i pod groźbą śmierci. W innych przypadkach konsekwencją dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, było wyrzucenie z domu i wydalenie z kraju.

Tu BiSzwat: przynosząc owoce Mesjasza.

Nie często myślimy o zimie, jako o czasie przynoszenia owoców. Niemniej jednak Pismo Święte zachęca nas do zrozumienia, że ​​płodność nie zależy od czasów i sezonów. Niezależnie jaką mamy porę roku za oknem – musimy przynosić duchowy owoc, który świadczy o życiu Jeszua w nas. Ta owocność nie opiera się

Dlaczego Bóg wybrał Izrael spośród innych narodów?

Podczas kiedy to czytacie, my przygotowujemy się do powrotu do Izraela, aby kontynuować naszą służbę wśród przywódców mesjańskich, której celem jest dotarcie do niewierzących w ziemi Izraela. Dlatego ktoś może zapytać, dlaczego każdego roku podróżujemy tak daleko. Zrozumienie Bożego planu dla Izraela odpowiada na to pytanie i sprawia, że ​​modlimy

Fragmeent 13:  Szmot. (Imiona.) : Czy w płonącym krzewie był Mesjasz? Wyj.1:1-6:1

Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu rozdziałowi Księgi Wyjścia o nazwie „Imiona” –  takim słowem rozpoczyna się pierwsze zdanie w księdze : „Oto imiona …” i wymieniane są imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu. Skoncentrujemy się na słynnym spotkaniu Mojżesza z żywym Bogiem na pustyni w płonącym krzewie, który jednak nie

Fragment 12:  Wajehi. (I żyłem.) Czy Jakub przewidział pierwszy cud Jezusa? Rodz.47:28-50:26

Czy Jakub przewidział pierwszy cud Jeszua? W tym tygodniu czytamy Księgę Rodzaju  47:28-50:26, jeden z najważniejszych fragmentów w Torze. Nie jest przesadą, nazwanie tego fragmentu jednym z najważniejszych proroctw mesjańskich w Żydowskiej Biblii. Zanim przejdę do konkretnych wersetów, chciałbym pokazać wam, w szerszym kontekście, dlaczego jest to tak ważny fragment.

Fragment 11. Wajigasz (I przystąpił. ) Co wspólnego mają Józef i Jeszua? Rodz.44:18-47:27

Co wspólnego mają Józef i Jeszua? Kontynuując czytanie niesamowitej historii o Józefie w Egipcie, dzisiaj zadajemy sobie pytanie: „Co wspólnego jest w historii Józefa i Jeszua?  I  czy jest podobieństwo między odrzuceniem Józefa przez braci, a odrzuceniem  Mesjasza przez Izrael?” Rozważymy historię ostatniego spotkania, Józefa, zarządcy Egiptu z braćmi. W