Admin

Mój żydowski nos.

Czasem zatrzymują mnie na ulicy religijni radykałowie, wręczający świeczki kobietom, które w ich ocenie są podobne do Żydówek. Wtykają mi w ręce niewielki woreczek z kilkoma maleńkimi świeczkami i broszurką o ważności Szabatu. Potem szepcą coś o Mesjaszu, o tym, że On nie powróci do tej pory, dopóki nie zacznę

Oczekiwanie na rychłe przyjście Mesjasza w Izraelu

  Kiedy przyjechaliśmy do Izraela w 1983 roku, czekał tam na nas niewielki dwupiętrowy dom. Był to dom należący do jednego ortodoksyjnego rabina z Kanady, który zobaczył nas – „pogan”, jako proroczy znak tego, że narody przyjdą do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu Izraela. Był o tym tak przekonany, że

Chanuka 2014

20.12.2014 w Warszawie świętowaliśmy Chanuke.Na spotkaniu byli goscie z Krymu,Doniecka,Lugańska i Rosji. Podziel się:

Lekcje Chanuki

Co Bóg chciał pokazać nam w święcie Chanuki? Czego chciał nauczyć Swoje dzieci ?  Bóg dopuścił do narodu żydowskiego takie próby, po to żeby ludzie dokonali wyboru. I oni wybrali. Wierni Bogu Żydzi nie chcieli godzić się na hellenizację, porzucenie swojej  wiary i podnieśli powstanie. My również dokonujemy swoich wyborów,

Chanuka – Święto odnowienia

W kalendarzu żydowskim oprócz świąt, które Bóg nakazał Swojemu ludowi w Torze, są także takie, które się obchodzi na upamiętnienie ważniejszych wydarzeń, związanych z narodem w różnych okresach jego historii. Na ich temat są wzmianki w Biblii. Jednym z takich świąt jest Chanuka. Wzmianka o tym święcie występuje jeden raz

Trzy główne przyczyny Szabatu (cześć I)

Trzy główne przyczyny Szabatu (cześć I) Księga Rodzaju 2:1-3 (po hebrajsku Bereszit) „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo