Admin

Dlaczego wyjście i po co wolność?

Rabin KEMO Borys Grisenko Dlaczego mamy wychodzić z niewoli?  Co zrobimy z wolnością, kiedy naprawdę ją otrzymamy? Jednym z ważniejszych celów wyjścia na wolność – jest to, abyśmy rzeczywiście wyszli na spotkanie z Bogiem, jak z naszym najdroższym Ojcem, abyśmy się uwolnili od wszystkiego, co trzyma nas w niewoli starego

Błogosławiony lud znający głos szofaru!

Słowo Rabina  Borysa Griseko.  W przededniu jesiennych żydowskich  świąt   (Rosz ha’Shana, Jom Kippur, Sukkot) zachęcamy do zanurzenia  się w lekturę Biblii i przeczytania komentarza rabina do Tanach  (Psalm, Tehillim 88). Błogosławiony lud znający głos szofaru! Jesteśmy tu, aby każdy mógł doświadczyć świętego przełomu,  którego znamieniem jest dźwięk szofaru, i podziękować

Rosz ha-Szana - święto dźwięku szofaru

Fragmenty Szabatu Rabin Borys Grisenko Obecnie przeżywamy bardzo ciekawy czas, czas  przybliżania się szczególnego święta – święta dźwięku szofaru;  to święto przypomina nam o spotkaniu z naszym Panem, o triumfie Boga Izraela w naszym życiu, o tym, że On jest Królem, On  jest Bogiem. I teraz w Izraelu w każdy

Ważność modlitwy za Izrael

Rabin Borys Grisenko. Kiedy mówimy o modlitwie za Izrael, dla różnych ludzi oznacza to różne rzeczy. Jest dość sporo wierzących, którzy zobaczyli jasno ten aspekt Bożego Słowa. Dlatego, że jest niewiele kierunków modlitwy, które przewijają się praktycznie przez całą Biblię tak, jak modlitwa za Izrael. I trudno było tego nie

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.III)

Rabin KEMO Borys Grisenko. W starożytności, gdy młodzieniec zamierzał poślubić niewiastę, to narzeczony przygotowywał dom – z dbałością o każdy, najmniejszy szczegół. Tylko wtedy, kiedy wszystko było gotowe, narzeczona była wprowadzana do domu. Ale to jeszcze nie oznaczało, że została już żoną. Przez jakiś czas pozostawali z nią krewni lub

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.II)

Rabin KEMO Borys Grisenko. Rzymianie i Grecy – najbardziej kulturalne narody starożytności – nazywali ludzi wierzących w Jedynego Boga ateistami. Masowe prześladowania chrześcijan, a wcześniej Judejczyków odbywały się pod hasłem – „Bij ateistów!” Zwracam uwagę na ten fakt, ponieważ niewielu o nim wie. Kto to jest „ateista”? Ten który odrzuca

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.I)

Rabin KEMO Borys Grisenko. Shalom Haverim! Pokój Wam drodzy przyjaciele! Rozpoczynamy cykl publikacji na temat, który wywołuje sporo kontrowersji i pytań w ostatnim czasie. Do czego potrzebne są mesjańskie wspólnoty? Ich cele? Jakie są podstawy Mesjańskiej posługi? Zacznijmy według chronologii. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Ci, którzy są zorientowani, rozumieją,

O charakterze i źródłach antysemityzmu

Historia narodu żydowskiego rozpoczęła się około czterech tysięcy lat temu od patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba-Izraela. Bóg wybrał ich potomków, naród Izraela, w celu wypełnienia konkretnej, szczególnej roli w losach świata. Istota tego wybrania wyraża się – w służbie, która oznacza nie tylko wielki przywilej, ale i ogromną odpowiedzialność. I