Admin

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.III)

Rabin KEMO Borys Grisenko. W starożytności, gdy młodzieniec zamierzał poślubić niewiastę, to narzeczony przygotowywał dom – z dbałością o każdy, najmniejszy szczegół. Tylko wtedy, kiedy wszystko było gotowe, narzeczona była wprowadzana do domu. Ale to jeszcze nie oznaczało, że została już żoną. Przez jakiś czas pozostawali z nią krewni lub

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.II)

Rabin KEMO Borys Grisenko. Rzymianie i Grecy – najbardziej kulturalne narody starożytności – nazywali ludzi wierzących w Jedynego Boga ateistami. Masowe prześladowania chrześcijan, a wcześniej Judejczyków odbywały się pod hasłem – „Bij ateistów!” Zwracam uwagę na ten fakt, ponieważ niewielu o nim wie. Kto to jest „ateista”? Ten który odrzuca

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.I)

Rabin KEMO Borys Grisenko. Shalom Haverim! Pokój Wam drodzy przyjaciele! Rozpoczynamy cykl publikacji na temat, który wywołuje sporo kontrowersji i pytań w ostatnim czasie. Do czego potrzebne są mesjańskie wspólnoty? Ich cele? Jakie są podstawy Mesjańskiej posługi? Zacznijmy według chronologii. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Ci, którzy są zorientowani, rozumieją,

O charakterze i źródłach antysemityzmu

Historia narodu żydowskiego rozpoczęła się około czterech tysięcy lat temu od patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba-Izraela. Bóg wybrał ich potomków, naród Izraela, w celu wypełnienia konkretnej, szczególnej roli w losach świata. Istota tego wybrania wyraża się – w służbie, która oznacza nie tylko wielki przywilej, ale i ogromną odpowiedzialność. I