ADMIN 2

JAK ŚWIĘTOWAĆ SZAWUOT ?

Borys Grisenko: Zadano mi praktyczne pytanie : „A  jak właściwie powinno się świętować to święto Szawuot, święto Pięćdziesiątnicy?” – jakby go nie nazywano. Ciekawe jest, że nawet ortodoksyjni  Żydzi nie maja  jakiejś szczególnie dopracowanej liturgii obrzędowej.  Jest za to dużo czytania Bożego Słowa, i właśnie Słowo Boże zajmuje centralne miejsce

ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT

NIEKTÓRE ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE Pomiędzy nadaniem Tory i zstąpienia Ducha Świętego, można odnaleźć wiele podobieństw i analogii. Bóg maksymalnie wykorzystał istotę święta , wyrażając nowe prawdy i podkreślając ich nierozerwalny związek ze starymi prawdami. 1.Na Synaju Dziesięć Przykazań zostało zapisanych na kamiennych tablicach. Kiedy Duch

PROBLEM "TRZECH DNI I TRZECH NOCY"

W Mateusza 12:40 możemy przeczytać takie słowa Jeszua: „Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.” W świetle tego miejsca Biblii, często zadawane jest pytanie : Czy Jeszua mógł znajdować się w grobie

Jaki jest cel „Wyjścia”?

Pesach ( z hebr. Pesach – przejść obok, ominąć lub litość; grec. Pasca ) – taką nazwę nosi pierwsze ze świąt przykazanych przez Pana. Są to dni wspominania wydarzeń z historii narodu żydowskiego, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z egipskiej niewoli. O tych wydarzeniach opowiada Biblijna Księga Wyjścia (Szemot): „Dzień ten

Mesjańscy wierzący : bez odrywania od żydowskich korzeni

Mesjańscy wierzący : bez odrywania od żydowskich korzeni. Mimo, że słowo „Mesjasz” i „Chrystus”, podobnie jak przymiotniki „mesjański” i „chrześcijański” są formalnie równorzędne, to na przestrzeni lat, nabyły dodatkowego podtekstu kulturowego. Niestety, są one często źle rozumiane. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że słowo Mesjasz ma takie samo znaczenie

Moja babcia i „BÓG GOIM”.

Najbardziej mistycznymi i religijnymi słowami w moim domu były: „koszerne naczynia”. Nie do końca rozumiałem co to znaczy, zwłaszcza pierwszy człon tego wyrażenia był zagadkowy. Wiedziałem, że naczynia, owinięte w stare sowieckie gazety „Trud” i „Wieczorna Odessa” , leżały pod kanapą w brązowej walizce. W tych naczyniach była CAŁA wiara

Purim: Czy utożsamiamy się z żydowskim narodem?

Purim: Czy utożsamiamy się z żydowskim narodem? Purim – to żydowskie święto, które upamiętnia wybawienie przez Boga Swojego narodu od zagłady. Historię święta możemy znaleźć w Księdze Estery. Purim jest uznanym świętem przez żydowskie społeczności na całym świecie, a jego obchodom towarzyszą różne imprezy, spotkania i biesiady. Dzisiaj Estera i

Co musisz zrobić, żeby Boże obietnice przyszły i pozostały ?

Co jest niezbędne do wypełnienia się Bożych obietnic? Musimy jasno rozróżniać czas, kiedy Bóg daje pewne obietnice po raz pierwszy, nie czekać na osobiste obietnice, szczególne objawienia, ale zacząć wypełniać warunki Bożych obietnic. Musimy przyjmować obietnice, dane nam w Bożym Słowie, jak dane nam osobiście. Jest kilka etapów ujawniania się

Wielka obietnica żydowskiego święta.  Narodzenie Mesjasza. (Część II )

Przeczytaliśmy już miejsce w Biblii, które w pełni potwierdza rozumienie Kolosan 2:16. Faktycznie, zgodnie z tym wersetem, który wielu interpretuje nieprawidłowo, nie możemy być osądzeni ani za to, że obchodzimy święta, ani za to że ich nie obchodzimy. Dodatkowo, chrześcijanie, dla których bardzo ważne są święta chrześcijańskie, jakby nie zauważają,

Wielka obietnica żydowskiego święta.             Narodzenie Mesjasza (Część I )

Boże Narodzenie jest bardzo żydowskim świętem. I z pewnością niewielu o tym wie. Musimy więc zwrócić się do Biblii. Boże Narodzenie zaczęto obchodzić na początku III wieku, ale jako święto oficjalne zostało ustanowione dużo później. Więc, co nie jest dziwne, Bożego Narodzenia nie świętowali apostołowie, ani Jerozolimska społeczność żydowska, ani