ADMIN 2

Szach – mat dla diabła.

Szach – mat dla diabła. Wszczepienie narodu żydowskiego w Ciało Mesjasza jest kluczem do światowego przebudzenia. Na soborze w Jerozolimie opisanym w Dziejach Apostolskich Jakub cytuje proroka Amosa: „Potem powrócę i odbuduję upady przybytek Dawida …aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi zostało wezwane imię moje…”

MESJAŃSKI KOŚCIÓŁ ODRADZA SIĘ !

Mesjański Kościół odradza się ! Odwiedźmy wczesny Kościół : jak wyglądało uwielbienie i nabożeństwo w pierwszym Kościele! Wstęp Ten mocny, głęboki materiał zaczerpnięty jest dla was z książki : Mesjański Kościół odradza się! Cytat z książki: „Odwiedzimy kościół domowy (pierwszego wieku). Pozwólcie, że ostrzegę was przed tą wizytą : bądźcie

Biblijne święta – błogosławieństwo czy zniewolenie?

Największym kłamstwem, jakie diabeł wmawia Żydom, jest to, że nie mogą być Żydami i wierzyć w Jezusa (Jeszua). Poprzez ukrywanie swoich żydowskich korzeni Kościół jeszcze bardziej umacniał to kłamstwo. Czy nie nadszedł czas, aby Ciało Mesjasza dojrzało i zaczęło wyglądać jak żydowskie drzewo oliwne? Przyszła pora, aby wierzący Żydzi i

JOM KIPPUR

Jom Kippur (Dzień Pojednania) „Jom Kippur”, znany jako „Dzień Odkupienia”, obchodzony jest dziesiątego dnia miesiąca Tiszri i jest końcowym dniem z dziesięciu dni pokuty. Nazwa Jom Kippur pojawiła się w średniowiecznej rabinistycznej literaturze. W Torze to święto nazwane jest Jom-ha-Kippurim ( Dzień zakrycia, albo ukrycia grzechów). Słowo „kippur” pochodzi od

KONFERENCJA MESJAŃSKA

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich na KONFERENCJĘ MESJAŃSKĄ. To nie jest zwyczajna konferencja, ale specjalny czas oddzielenia się od wszystkich trosk i zabiegania, aby spotkać się z Bogiem Izraela, w atmosferze chwały , uwielbienia i Bożego Słowa. Będziemy wnikać w Jego Słowo, patrząc przez pryzmat narodu Izraela, będziemy uwielbiać Boga w

Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

Trzy razy w Torze pojawia się przykazanie : „Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.”;           To przykazanie pojawia się 3 razy, słowo w słowo, jota w jotę. Trzy razy dokładnie jedno i to samo przykazanie. TRZY RAZY ! Rabini jak wiadomo, postrzegają Pismo Święte jako „Boski kod”, i kiedy

JESHUA - Mesjasz  ze  Starego  Testamentu.

Co Nowy Testament mówi o Jezusie? Główna myśl  Nowego Testamentu powiada, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem ze Starego Testamentu. Podczas gdy każda z czterech biografii, będących streszczeniem życia Jezusa ma odrębny temat, to każda z nich podkreśla jeden główny element: Jezus jest Mesjaszem. Nowy Testament rozpoczyna się słowami: „Rodowód Jezusa

Spektakl Zrodzeni z Ducha

Zapraszamy na kolejny pokaz naszego spektaklu pt: „Zrodzeni z Ducha”. Okazja niezwykła bo spektakl odbędzie się podczas uroczystości Święta SHAVUOT – jest to Żydowskie Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, Pięćdziesiątnicą lub Zielonymi świątkami jednym słowem niekończące się ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO! Już w najbliższą sobotę- 11.06.2016,  sztukę dla Jego Chwały

Znaczenie Pesach Szeni

Znaczenie Pesach  Szeni (Borys Grisenko) 07.05.2012 Pesach Szeni obchodzi się 14 dnia miesiąca  Ijar, miesiąc po głównym święcie Pesach, które Judejczycy świętują 14 Nissana. Biblia mówi o tym w Księdze Bamidbar (Liczb) w 9 –tym rozdziale. Wydarzenia w starożytnym Izraelu – historia pojawienia się święta Peasach Szeni. Na pustyni, kiedy

Skąd  „Szabat”  i dlaczego tak ważny jest „Szalom” ? Na co wskazują rdzenie tych słów?

Słowo „szalom”, „szalem” oznaczają : spójny, kompletny, niepodzielny. Ten sam rdzeń ma słowo „Jeruszalaim”. Słowo „muszlam”, które posiada ten sam rdzeń, ma znaczenie – doskonały, idealny. Boża obietnica darowania nam szalomu oznacza, że On da nam kompletność, doskonałość. Jeszua – Pan Szalomu.  On jest doskonały i kompletny. Bez Niego nie