ADMIN 2

Podróż modlitewna z pokutą za grzech przeciw narodowi żydowskiemu.

2 kwietnia rozpoczynamy modlitewną podróż po Polsce, której celem jest łamanie ducha antysemityzmu i pokuta za grzechy przeciw narodowi izraelskiemu. Spotkania rozpoczną się w Krakowie, Kaliszu, Gdyni i Hrubieszowie, po czym wszyscy spotkamy się 8 kwietnia w Warszawie na wspólnym uroczystym szabacie. Udział w podróży modlitewnej przyjęli wierzący z Ukrainy,

Tu Bi-Szwat. Gdzie są nasze korzenie?

Tu Bi-Szwat ( 15 dzień miesiąca Szwat) – nowy rok drzew – to wyjątkowe święto, które nie występuje ani w Torze, ani w Tanach . Bezpośrednim znaczeniem Tu Bi-Szwat jest to, że dzień ten jest początkiem odliczenia dziesięciny z plonu drzew owocowych, zgodnie z przykazaniami Tory. Świętując nowy rok drzew,

10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael.

10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael – to praca zbiorowa misji : „Modlitwa za Izrael” i Wspólnoty Żydów Mesjańskich – „Światło Mesjasza” Słynny w żydowskim świecie uczony – Hillel, żyjący w Izraelu w 72 r. p.n.e. mówił: „Nie mów tylko, że niemożliwe jest zrozumieć” i miał nadzieję, że uczniowie

Jak modlić się za Izrael? – Borys Grisenko

„Duchowa rola Izraela wzrasta z każdym dniem. I jeśli Boże Słowo tak wiele o tym mówi, a wyrażanie Ojcowskiego serca dla Izraela jest w całej Biblii – od Księgi Rodzaju do Księgo Objawienia , to warto zastanowić się, na ile mocno Bóg wzywa nas, abyśmy usłyszeli – jaki bije Jego

Boże obietnice : usłyszane – przyjęte – wypełniające się.

„Abraham” . Pierwsza obietnica o narodzie Izraela była dana Abramowi ( Abrahamowi). Ale wypełnienie tej obietnicy miało warunek – Bóg kazał Abramowi wyjść ze swojej ziemi i zostawić ustabilizowane, dostatnie życie. Bóg powiedział mu : ” lech lecha” – wychodząc wyjdź, i idź do ziemi, którą ci wskażę     (Rdz 12: