Błogosławiony lud znający głos szofaru!

Błogosławiony lud znający głos szofaru!

Słowo Rabina  Borysa Griseko.

 W przededniu jesiennych żydowskich  świąt   (Rosz ha’Shana, Jom Kippur, Sukkot) zachęcamy do zanurzenia  się w lekturę Biblii i przeczytania komentarza rabina do Tanach  (Psalm, Tehillim 88).

Błogosławiony lud znający głos szofaru!

Jesteśmy tu, aby każdy mógł doświadczyć świętego przełomu,  którego znamieniem jest dźwięk szofaru, i podziękować Wszechmogącemu Izraela za to, że jest tu z nami.
Miłosierdzie Twoje Panie będę śpiewać na wieki, z pokolenia w pokolenie będę głosić prawdę Twoją.

Jego miłosierdzie jest naszym świadectwem. Jego prawda wychodzi z naszych ust. Powinniśmy stać się ustami Pana. Powinniśmy się stać instrumentem Jego chwały. Powinniśmy tak śpiewać, jakby już nastała Niebiańska Wieczność. Powinniśmy tak mówić, jakby ta ziemia już przeminęła, a przyszło nowe niebo i nowa ziemia. Powinniśmy łączyć nasze czasy poprzez naszą pieśń, nasz głos, nasze świadectwo – z Bożą Wiecznością.

Albowiem powiadam: na wieki trwa miłosierdzie, na niebiosach utwierdziłeś prawdę  Twoją, ( kiedy powiedziałeś): „Zawarłem przymierze z Moim wybrańcem, przysiągłem Dawidowi, Mojemu słudze: na wieki utwierdzę potomstwo twoje, z pokolenia w pokolenie utwierdzę twój tron.  

Bóg wypełnił Swoją wielką mesjańską obietnicę i wypełnia każdego dnia. On wypełnił i codzienne wypełnia Swoją obietnicę! Każdy dzień jest Boży. Pytanie tylko, czy my każdy NASZ dzień czynimy BOŻYM dniem? Ponieważ:

Miłosierdzie Twoje Panie będę śpiewać na wieki, z pokolenia w pokolenie będę głosić prawdę Twoją.

Jego prawdę moimi ustami, twoimi ustami.

I Niebiosa ogłoszą cudowne dzieła Twoje Panie i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.

Tutaj mamy zgromadzenie świętych w najprawdziwszym, realnym, Biblijnym pojęciu tego słowa. Być Biblijnym świętym – to nie znaczy być pozbawionym wszelkich wad. Nie oznacza także osiągnięcia pełnej dojrzałości w Mesjaszu; to nie oznacza też tych, którzy  tak się oderwali od ziemi , że prawie jej nie dotykają. W Biblijnym znaczeniu święci to ci, którzy są oddzieleni przez Boga, aby stanowić Jego lud, i ci, którzy sami oddzielili się od grzechu i świata aby dołączyć do Jego ludu. Oni jeszcze podlegają pokusom, podlegają naciskom tego świata i diabła, ale wybrali Boga jako swoje przeznaczenie i dlatego Bóg wybrał ich jako Swój lud. Bóg ich oddzielił od tych, którzy Go nie znają. Ponieważ usłyszeli głos Jego szofaru, usłyszeli niebiański dźwięk Wszechmocnego, usłyszeli głos anielskich trąb, dźwięki niesłyszalne dla ludzi, którym Wieczność jest obojętna.

Ale wy usłyszeliście i zwróciliście swoje uszy i swoje serca na spotkanie z Nim i On ogłosił Was świętymi. Bóg nazwał to zgromadzenie świętym, oddzielonym od bezbożnych zgromadzeń, oddzielonym od tych zebrań i spotkań, gdzie Jego imię nie jest wielbione ale bluźni się Jego imieniu.

Bóg mówi, Bóg powtarza: „Niebiosa wychwalać będą cudowne dzieła Boże i prawdę Jego w zgromadzeniu świętych”.

Przyjaciele, niebiosa już to robią! Jeśli przyszliśmy tutaj, ponieważ rozumiemy dokąd przyprowadził nas Pan, to po prostu przyłączymy się do niebiańskiego poruszenia tutaj, w tej sali. Słyszycie? Nie musicie robić niczego po swojemu, niebiosa już wysławiają imię Pana na tym miejscu. Chcecie? Przyłączajcie się i wchodźcie w zgromadzenie świętych. Święci- to nie tylko ci obecni tutaj, ale także w innych miejscach, ponieważ to jest jedna Boża rodzina i oni nas wspierają.

Albowiem kto na niebiosach może się równać z Bogiem? Kto z synów Bożych jest jak Pan? Bóg jest straszny w zgromadzeniu świętych, straszny dla wszystkich wokół Niego.

Przyszliśmy tutaj nie do jakiegoś mesjańskiego czy judejskiego czy chrześcijańskiego Świętego Mikołaja, który tu siedzi, mruga okiem,  rozwiązał mu się worek z prezentami i one zaczęły  jeden za drugim wypadać z tego worka. I Mikołaj może mówi: „Zawołajmy snieżynkę. Śnieżynka gdzieś się zapodziała – spóźniła się na modlitwę”. Nie ! Nie przyszliśmy do Mikołaja, nie do ludzkich tradycji, nie do dziadka i nie do babci, przyszliśmy do Wszechmogącego Boga, Który jest strasznym prawdziwym, uwalniającym, Bożym strachem. To nie jest uciskający ani przytłaczający strach, ale uwalniający – obdarzający wolnością – Boży strach, ponieważ wielki jest Król Izraela i wspaniały i wszechmocny, i nikt nie może się z Nim równać. Oto Ten, Którego przyszliśmy tutaj uwielbić i Ten, Kto jest naszym prawdziwym Ojcem. Chwała Bogu!

Panie, Boże zastępów! Kto jest tak silny jak Ty? Twa wierność otacza Cię. Władasz nad zaciekłością morza: kiedy podnoszą się jego fale, Ty je poskramiasz.

Czasem  wydaje się nam, że nasze morze życia prawie pochłonie nas, a fale są tak ogromne – na trzy pietra ponad głowę. To nie człowiek, ale Bóg podnosi się ponad wściekłość morza- jakichkolwiek okoliczności, jakichkolwiek fal, sztormu, każdej burzy; i wystarczy wyciągnąć ku Niemu rękę w dziecięcym zaufaniu, żeby Jego ręka dosięgła naszych okoliczności i aby wszelkie fale opadły.

Twoje są Niebiosa i Twoja jest ziemia; Ty założyłeś  wszechświat i wszystko co go napełnia. Północ i Południe stworzyłeś; Tabor i Hermon rozraduje się w Twoim imieniu.

To są słynne góry w Izraelu i dzisiaj nasi Izraelczycy mogą potwierdzić, że dziś to słowo wypełnia się w Erec Israel. Prawda? Zaczynają się radować.

Silne jest ramię Twoje, silna jest ręka Twoja, wzniesiona prawica Twoja. Prawość i sprawiedliwość – podstawą tronu Twego; miłosierdzie i prawda pójdzie przed obliczem twoim. Błogosławiony lud, znający Gos szofaru! Chodzi w świetle oblicza Twego, Panie, w imieniu Twoim radują się cały dzień, i podnosi ich prawda Twoja…

Kiedy znamy Gos trąby Bożej, kiedy znamy Go naszym sercem, kiedy pozwoliliśmy głosowi niebiańskiego dźwięku przenikać w głąb naszej duszy, wtedy to wewnętrzne poznanie Bożego głosu przemienia całe nasze życie. I nasza dusza napełnia się Bożym światłem, ponieważ zwróciliśmy swoją twarz do Bożej twarzy, i Boże oblicze zwraca się ku nam i siła Jego oblicza oświeca nas od wewnątrz i oświeca naszą drogę przed Nim. Wtedy żadna ciemność, żaden mrok ( nawet jeśli mrok zgęstniał wokół nas), nie może nas zatrzymać na Bożej drodze, dlatego , że my znając głos szofaru, idziemy w świetle oblicza Pana. To nie są  światowe flesze, nie ludzkie latarnie, nie gwiazdy tego świata, czczone przez tych, którzy uważają  siebie za niezależnych i wolnych. Według definicji Biblii, wszyscy, którzy są niezależni od Boga –są bałwochwalcami. Ale nie te gwiazdy wskazują nam drogę, ale światło oblicza Bożego wskazuje nam drogę. Jeśli chcemy znać głos szofaru, to rozpoznamy go niewątpliwie i jeśli chcemy jeszcze bardziej otwierać się na niego, to on otworzy się dla nas jeszcze pełniej i światło oblicza Pana stanie się naszym światłem. I wtedy nie będziemy się radować tylko w czasie specjalnych, wielkich, uroczystych świąt, i wtedy nie będziemy się radować tylko w Szabat, ale każdy dzień stanie się Bożym dniem. Dlatego , że każdy dzień będzie oddzielony od mroku, ciemności, brudu i strachu.

„Błogosławiony naród” – co nam to przypomina? To przypomina błogosławieństwa z Kazania na Górze – naszego Mesjasza Jeszua. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni głodni i pragnący prawdy Bożej.

Błogosławiony lud, znający Gos szofaru! Chodzi w świetle oblicza Twego, Panie,  imieniem Twoim radują się cały dzień, i podnosi ich prawda Twoja…

Jeszua mówi: „Błogosławieni łaknący i pragnący prawdy, błogosławieni ci, którzy się chlubią Bożą prawdą, Bożą sprawiedliwością, a nie swoją” To jest wezwanie dla nas! Te słowa mogą stać się głosem szofaru w naszym życiu. Jeśli nie będziemy ich słuchać jak kolejnego, sobotniego wystąpienia: „ przyszliśmy odsiedzieć, on przyszedł wystąpić, posłuchaliśmy i odejdziemy takimi jakimi byliśmy”.

Jeśli słuchasz przywoływania  szofaru Wszechmogącego Boga Izraela, nie możesz przepuścić go mimo uszu. Nie możesz patrzeć na światło oblicza Pana i pozostawać obojętnym, jeżeli rzeczywiście Go ujrzałeś.

Czytajcie : Co to znaczy znać głos szofaru.

źródło : kemokiev.org

Podziel się:

2 komentarzy


  1. ciekawy tekst, tylko w polskiej Biblii jest to Ps 89 nie 88 😉


    1. Dziekue bardzo za ostry wzor ! =) juz wyprawil bled =)))

Comments are closed.