COTYGODNIOWE ROZDZIAŁY TORY

Fragment 18:  Dlaczego prawda jest udziałem jednostek?

Wyjścia 21:1 – 24:18 W tym fragmencie Tory, wydarzenia mają miejsce, gdy lud Izraela znajduje na pustyni Synaj, tuż przed otrzymaniem Dziesięciu Przykazań. Naród Izraela jest w wielkim drżeniu i trwodze  przed nadchodzącą chwilą – (Bóg zaprosił ich, aby weszli na górę) (מעמד, maamad – objawiona obecność) Ale lud Izraela

Fragment 16 Beszalach: Dlaczego wyjście z Egiptu  jest tak ważne?

Wyjścia 13:17 – 17:16 Dzisiejszy cotygodniowy rozdział zawiera opis wyjścia z Egiptu-  wielkiego cudu, Bożego wyzwolenia dzieci Izraela. Dlaczego to wyjście jest tak ważne? Pomimo współczesnego sceptycyzmu, wyjście z Egiptu należy rozpatrywać w świetle pierwszych wersetów  Tory: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Jeśli Bóg może stworzyć cały wszechświat,

Fragment 15: Bo:  Co sprawia, że baranek paschalny jest koszerny?

Wyjścia  10:1-13:16 Co sprawia, że baranek paschalny jest koszerny? W tym tygodniu fragment Tory opisuje ostatnią plagę, która zmusiła Egipcjan do „wypuszczenia mojego narodu”. Jej głównym tematem jest opis pierwszej Paschy i szczegółowe instrukcje Boże, dotyczących baranka paschalnego, który tej nocy miał być złożony w ofierze i spożyty. Dwunasty rozdział

Fragment 14. Waera: Czy modlitwa może pogorszyć sytuację?

וָאֵרָא (Waera / I objawiłem się)    Wyjścia 6:2 – 9:35 Czy Bóg naprawdę trzyma w swoich rękach władców i narody, oraz losy Swojego ludu? Kiedy czytamy ten cotygodniowy rozdział Tory, ze zdumieniem obserwujemy, jak moc Boża objawia się coraz bardziej, przygotowując Boży naród do sławnego wyjścia z Egiptu. W

Fragmeent 13:  Szmot. (Imiona.) : Czy w płonącym krzewie był Mesjasz? Wyj.1:1-6:1

Dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu rozdziałowi Księgi Wyjścia o nazwie „Imiona” –  takim słowem rozpoczyna się pierwsze zdanie w księdze : „Oto imiona …” i wymieniane są imiona synów Izraela, którzy przybyli do Egiptu. Skoncentrujemy się na słynnym spotkaniu Mojżesza z żywym Bogiem na pustyni w płonącym krzewie, który jednak nie

Fragment 12:  Wajehi. (I żyłem.) Czy Jakub przewidział pierwszy cud Jezusa? Rodz.47:28-50:26

Czy Jakub przewidział pierwszy cud Jeszua? W tym tygodniu czytamy Księgę Rodzaju  47:28-50:26, jeden z najważniejszych fragmentów w Torze. Nie jest przesadą, nazwanie tego fragmentu jednym z najważniejszych proroctw mesjańskich w Żydowskiej Biblii. Zanim przejdę do konkretnych wersetów, chciałbym pokazać wam, w szerszym kontekście, dlaczego jest to tak ważny fragment.

Fragment 11. Wajigasz (I przystąpił. ) Co wspólnego mają Józef i Jeszua? Rodz.44:18-47:27

Co wspólnego mają Józef i Jeszua? Kontynuując czytanie niesamowitej historii o Józefie w Egipcie, dzisiaj zadajemy sobie pytanie: „Co wspólnego jest w historii Józefa i Jeszua?  I  czy jest podobieństwo między odrzuceniem Józefa przez braci, a odrzuceniem  Mesjasza przez Izrael?” Rozważymy historię ostatniego spotkania, Józefa, zarządcy Egiptu z braćmi. W

Fragment 10: Mikec. I stało się.  Czy jeden sprawiedliwy może coś zmienić? Rodz.41:1-44:17

Czy jeden człowiek, prawdziwie żyjący dla Boga, może coś zmienić? Wcześniej widzieliśmy, jak Józef został sprzedany w niewolę i znalazł się w Egipcie. Jego umiejętność interpretowania snów wyprowadziła go z więzienia i pomogła zdobyć pozycję przywódcy. Był drugi po faraonie. Jest to niesamowity przykład tego, że  „… Bóg współdziała we

Fragment 9. Wajeszew. I osiadł. Dlaczego wybrani słudzy Boga tak często cierpią ? Rodz.37-40

Dlaczego wybrani są słudzy  Boga  tak często cierpią? Dzisiejszy tygodniowy rozdział daje nam dwie różne odpowiedzi na to trudne pytanie. Ten rozdział Tory skupia się na ukochanym synu Jakuba, Józefie, pierworodnym z jego ukochanej żony, Racheli. Opowiada o wywyższeniu Józefa, przez jego ojca i przez Boga. Józef ma prorocze sny