COTYGODNIOWE ROZDZIAŁY TORY

Fragment 8. Wajiszlach. O posłał. Czy Jakub spotkał Mesjasza twarzą w twarz? Rodz.32:4 - 36:43

Jaka byłaby wasz reakcja, gdybym  powiedział wam, że spotkacie się twarzą w twarz z Bogiem? Wstrząs, strach, nieufność, podniecenie? Cokolwiek by to nie było, w tym cotygodniowym rozdziale przeżyjemy takie spotkanie. W tym fragmencie Tory spotykamy Jakuba w kluczowym, zwrotnym punkcie jego życia. Minęło 20 lat od momentu, w którym

Fragment 7:  Wajce. ( I Wyszedł)  Kto jest drabiną Jakuba ?  Rodzaju 28:10 - 32: 3.

Przed nami jest niesamowity cotygodniowy fragment Tory, który szczegółowo opisuje drogę wiary Jakuba z Bogiem i Bożą wierność Swoim obietnicom i przymierzu z Abrahamem. Mówi także o wspaniałej, proroczej wizji, która jasno wskazuje na Mesjasza. Skupimy się na pierwszym śnie Jakuba, który często jest określany: drabiną Jakuba lub zgodnie z

Fragment 6:  Toldot . Czy błogosławieństwo ukradzione przez Jakuba wskazuje na Mesjasza? Rodz.25:19 - 28: 9

Pod koniec poprzedniego rozdziału Tory czytamy, że  Abraham oddał wszystko, co miał, – Izaakowi (Rodz.25: 5) i umarł (Rodz. 25: 8). Aby wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące fizycznej i duchowej tożsamości potomka Abrahama, teks podaje: „Po śmierci Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego.” (Rodz.25:11). Podobnie jak w przypadku poprzednich genealogii w

Fragment 5. Chaje Sarah. Jak wiara Abrahama błogosławiła przyszłe pokolenia?

W tym cotygodniowym fragmencie, opowieść o historii Abrahama dobiega końca. Prześledziliśmy jego losy od momentu powołaniu z Ur chaldejskiego i  jego wędrówki do Egiptu, spotkania z Melchizedekiem, Lotem, Abimelechem i innymi. Podczas tej podróży Bóg dał Abrahamowi i jego potomstwu obietnice, które obejmują podarowanie ziemi, bycie szczególnym narodem i bycie

NOACH Fragment 2 : Czy jest nadzieja w Bożym sądzie?  Rodz.6:9-11:32

W tym tygodniu fragment Tory  prowadzi nas do stawienia czoła atrakcyjności grzechu i jego konsekwencjom dla człowieka, a zarazem odkrywa mesjańską nadzieję. Widzimy tutaj, jak Bóg ingeruje w życie ludzkości i wyodrębnia wybraną resztkę, przez którą zbawi świat. Ten cotygodniowy fragment przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy mieć lekceważącego nastawienia

FRAGMENT 3  : Lech Lecha. Co jest istotą powołania Izraela? Rodz.  12: 1 - 17:27

Cotygodniowy  fragment Tory, który jest teraz przed nami, ma ogromne znaczenie – wyjaśnia cel i powołanie Izraela, temat kluczowy dla zrozumienia Bożego planu dla całej ludzkości, na całą wieczność. Przeanalizujemy  4 pierwsze  wersety 12 rodzaju Księgi Rodzaju, w których  jest szczegółowo opisane Boże powołanie dla  Abrama. Ale najpierw, aby lepiej

Bereszit: CZY KSIĘGA RODZAJU 1-3 WSKAZUJE NA MESJAŃSKĄ NADZIEJĘ?

בְּרֵאשִׁית (Bereszit / Na początku) Księga Rodzaju 1:1 – 6:8 Dzisiaj czytamy rozdziały rozpoczynające Torę:  „Na początku”. W pierwszych rozdziałach, są  przedstawione nie tylko główne tematy Tory – ziemia, rodzina i błogosławieństwo – ale jest w nich również założona podstawa dla przyszłej mesjańskiej nadziei. Spójrzmy na Księgę Rodzaju 1:28: „I