COTYGODNIOWE ROZDZIAŁY TORY

NOACH Fragment 2 : Czy jest nadzieja w Bożym sądzie?  Rodz.6:9-11:32

W tym tygodniu fragment Tory  prowadzi nas do stawienia czoła atrakcyjności grzechu i jego konsekwencjom dla człowieka, a zarazem odkrywa mesjańską nadzieję. Widzimy tutaj, jak Bóg ingeruje w życie ludzkości i wyodrębnia wybraną resztkę, przez którą zbawi świat. Ten cotygodniowy fragment przypomina nam, że nigdy nie powinniśmy mieć lekceważącego nastawienia

FRAGMENT 3  : Lech Lecha. Co jest istotą powołania Izraela? Rodz.  12: 1 - 17:27

Cotygodniowy  fragment Tory, który jest teraz przed nami, ma ogromne znaczenie – wyjaśnia cel i powołanie Izraela, temat kluczowy dla zrozumienia Bożego planu dla całej ludzkości, na całą wieczność. Przeanalizujemy  4 pierwsze  wersety 12 rodzaju Księgi Rodzaju, w których  jest szczegółowo opisane Boże powołanie dla  Abrama. Ale najpierw, aby lepiej

Bereszit: CZY KSIĘGA RODZAJU 1-3 WSKAZUJE NA MESJAŃSKĄ NADZIEJĘ?

בְּרֵאשִׁית (Bereszit / Na początku) Księga Rodzaju 1:1 – 6:8 Dzisiaj czytamy rozdziały rozpoczynające Torę:  „Na początku”. W pierwszych rozdziałach, są  przedstawione nie tylko główne tematy Tory – ziemia, rodzina i błogosławieństwo – ale jest w nich również założona podstawa dla przyszłej mesjańskiej nadziei. Spójrzmy na Księgę Rodzaju 1:28: „I