IZRAEL

10 WYMÓWEK BRAKU MODLITWY O IZRAEL.

1. W naszym kościele to nie jest przyjęte 2. Nie wiedziałem, że trzeba się modlić o Izrael. 3. Nie wiem jak prawidłowo modlić się o Izrael. 4. Ja się modlę o cały świat, jeśli dobrze pomyśleć – to i o Izrael…. 5. Oni naszego Chrystusa ukrzyżowali, jaki sens modlić się

Miłość Pawła do Izraela

Jako naśladowcy Jeszua (Mesjasza Izraela) bierzemy „przykład miłości” od Boga, żeby kochać jak On kocha. Chociaż Bóg kocha wszystkich ludzi tak samo, to Boży plan zbawienia dla ludzkości, zgodnie ze słowami Pawła, podporządkowany jest priorytetowi – Ewangelia  „ najpierw dla Żyda” (Rzym. 1:16). Paweł, jako apostoł narodów, miał prawo nauczać

Dlaczego Bóg wybrał Izrael spośród innych narodów?

Podczas kiedy to czytacie, my przygotowujemy się do powrotu do Izraela, aby kontynuować naszą służbę wśród przywódców mesjańskich, której celem jest dotarcie do niewierzących w ziemi Izraela. Dlatego ktoś może zapytać, dlaczego każdego roku podróżujemy tak daleko. Zrozumienie Bożego planu dla Izraela odpowiada na to pytanie i sprawia, że ​​modlimy

Druga część Chanukowej historii.

Historia Chanuki miała miejsce w okresie między Starym a Nowym Testamentem, kiedy Antioch IV Epifanes został władcą hellenistycznego imperium Seleucydów. Mimo, że hellenizacja regionu, w tym Judei, już wtedy zagrażała przetrwaniu judaizmu, Antioch wydawał się mieć obsesję na punkcie idei niszczenia wiary żydowskiej, a tym samym przyszłości narodu żydowskiego. Nie

10 kluczowych myśli na temat uznania Jerozolimy za stolicę Izraela

We środę 6.12.2017 r. Prezydent Trump uznał to, co było rzeczywistością od dziesięcioleci: Jerozolima jest stolicą Izraela. Dzisiaj Jerozolima jest siedzibą izraelskiego rządu. Jest to siedziba izraelskiego parlamentu, Knesetu i izraelskiego Sądu Najwyższego. To miejsce oficjalnej rezydencji premiera i prezydenta. Jest to siedziba wielu departamentów rządowych. Od dziesięcioleci przyjeżdżający z

BORYS GRISENKO: Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?

Chciałbym powiedzieć kilka słów o właściwym nastawieniem do bólu, abyśmy umieli przeżywać swój ból, nie odgradzając się nim od wszystkich (od Boga, ludzi), abyśmy mogli oderwać oczy od samych sienie i z pomocą Ducha Świętego, dostrzegli ból innych. Chcę mówić o tym, jak Bóg chce nas użyć, aby uzdrowić lub

Biblia o narodzie żydowskim i czasach ostatecznych

Już nastały czasy ostateczne, o których mówi Pismo Święte. To trudny okres dla wszystkich wierzących (Dan.12: 1;  Mat.24:21;  Łuk.21,:23 i in.). To czas antychrystów,  ludzi niegodziwych, bluźnierców (1J.2:18;  1Tym.4:1;  2Tym.3: 1 i in.). Czasy ostateczne charakteryzują się tym, że wielu może odpaść  od wiary (1Tym.4: 1). Dotyczy to wszystkich wierzących,

10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael.

10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael – to praca zbiorowa misji : „Modlitwa za Izrael” i Wspólnoty Żydów Mesjańskich – „Światło Mesjasza” Słynny w żydowskim świecie uczony – Hillel, żyjący w Izraelu w 72 r. p.n.e. mówił: „Nie mów tylko, że niemożliwe jest zrozumieć” i miał nadzieję, że uczniowie

Jak modlić się za Izrael? – Borys Grisenko

„Duchowa rola Izraela wzrasta z każdym dniem. I jeśli Boże Słowo tak wiele o tym mówi, a wyrażanie Ojcowskiego serca dla Izraela jest w całej Biblii – od Księgi Rodzaju do Księgo Objawienia , to warto zastanowić się, na ile mocno Bóg wzywa nas, abyśmy usłyszeli – jaki bije Jego