IZRAEL

Sid Roth:  największy akt antysemityzmu, który znam.

Największym aktem antysemityzmu, o którym jest mi wiadomo  – to kochać i szanować swoich braci Żydów, ale nie dzielić się z nimi Ewangelią. Jestem Żydem, obywatelem Izraela, i podobnie jak Paweł, oddaję swoje życie dla dobra moich braci w ciele. W ostatnich latach, z wdzięcznością obserwuję chrześcijańskie służby błogosławiące Izrael.

Oczekiwanie na rychłe przyjście Mesjasza w Izraelu

  Kiedy przyjechaliśmy do Izraela w 1983 roku, czekał tam na nas niewielki dwupiętrowy dom. Był to dom należący do jednego ortodoksyjnego rabina z Kanady, który zobaczył nas – „pogan”, jako proroczy znak tego, że narody przyjdą do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu Izraela. Był o tym tak przekonany, że

Ważność modlitwy za Izrael

Rabin Borys Grisenko. Kiedy mówimy o modlitwie za Izrael, dla różnych ludzi oznacza to różne rzeczy. Jest dość sporo wierzących, którzy zobaczyli jasno ten aspekt Bożego Słowa. Dlatego, że jest niewiele kierunków modlitwy, które przewijają się praktycznie przez całą Biblię tak, jak modlitwa za Izrael. I trudno było tego nie

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.III)

Rabin KEMO Borys Grisenko. W starożytności, gdy młodzieniec zamierzał poślubić niewiastę, to narzeczony przygotowywał dom – z dbałością o każdy, najmniejszy szczegół. Tylko wtedy, kiedy wszystko było gotowe, narzeczona była wprowadzana do domu. Ale to jeszcze nie oznaczało, że została już żoną. Przez jakiś czas pozostawali z nią krewni lub

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.II)

Rabin KEMO Borys Grisenko. Rzymianie i Grecy – najbardziej kulturalne narody starożytności – nazywali ludzi wierzących w Jedynego Boga ateistami. Masowe prześladowania chrześcijan, a wcześniej Judejczyków odbywały się pod hasłem – „Bij ateistów!” Zwracam uwagę na ten fakt, ponieważ niewielu o nim wie. Kto to jest „ateista”? Ten który odrzuca

Dlaczego zbawiać Żydów? (cz.I)

Rabin KEMO Borys Grisenko. Shalom Haverim! Pokój Wam drodzy przyjaciele! Rozpoczynamy cykl publikacji na temat, który wywołuje sporo kontrowersji i pytań w ostatnim czasie. Do czego potrzebne są mesjańskie wspólnoty? Ich cele? Jakie są podstawy Mesjańskiej posługi? Zacznijmy według chronologii. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział. Ci, którzy są zorientowani, rozumieją,

O charakterze i źródłach antysemityzmu

Historia narodu żydowskiego rozpoczęła się około czterech tysięcy lat temu od patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba-Izraela. Bóg wybrał ich potomków, naród Izraela, w celu wypełnienia konkretnej, szczególnej roli w losach świata. Istota tego wybrania wyraża się – w służbie, która oznacza nie tylko wielki przywilej, ale i ogromną odpowiedzialność. I