Main

Boris Grisenko: Dlaczego Purim nieustannie się powtarza?

Historia Purimowa powtarzała się wielokrotnie. To trwa od wieków i tysiącleci. Jaka szkoda, że ​​antysemici wszystkich czasów nie chcą wyciągnąć właściwych wniosków i lekcji z tej biblijnej historii. Jeśli gdzieś na świecie dzieje się coś złego, szczególnie na Bliskim Wschodzie czy w Rosji, wszyscy się w tym doszukują –palca Żydów.

Jak Jezus może być synem Dawida ?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua (Jezus) nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida (Iz. 7:13-14; 9:6-7; Jer.23: 5-6)? Ponieważ Jezus nie miał ziemskiego ojca, a to właśnie linia rodowa