Teologia zastąpienia - kłamstwo wobec Słowa Bożego

Słowo Boże mówi, że Izrael, naród żydowski na zawsze pozostaje wybranym przez Boga narodem,  niezależnie od stanu, od zachowania (Wyj. 3:10; 7:4, i in.). Bóg nigdy nie wyrzeknie się  Swojego narodu – Izraela, (resztka) będzie zbawiona (Jer. 31: 31-37; 33 rozdział i in.). Jednak „teoria zastąpienia” (teologia zastąpienia) odrzuca tę

„Żydowski chrzest” lub najdziwniejsze miejsce w Nowym Testamencie.

Jako Żyd mogę powiedzieć, że słowo „chrzest” przywołuje wśród mojego narodu okropne obrazy. Od pierwszych lat katolicyzmu, Żydzi byli zmuszani do przyjmowania chrztu i stawanie się chrześcijanami. Czasami i pod groźbą śmierci. W innych przypadkach konsekwencją dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, było wyrzucenie z domu i wydalenie z kraju.

Oddzielony do specjalnego celu.

Znaczenie słowa „święty” jest często definiowane przez kulturę, która nas otacza, ale starożytny kontekst kulturowy Biblii proponuje nam inne spojrzenie. Słownik  Merriam-Webster  podaje następującą definicję słowa „święty” : „religijny lub wysoce moralny;  wywyższony lub godny zaufania, jako całkowicie sprawiedliwy i cnotliwy.”  Z tego powodu, gdy czytamy o ludziach takich jak

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo? (CZEŚĆ 2)

ŚWIĘTA RODZINNEJ JEDNOŚCI Powiem o jeszcze jednym ważnym aspekcie świąt Biblijnych. Te święta są nie tylko po to, abyśmy spotkali się z Bogiem, a Bóg z nami w wyjątkowej  głębi i zażyłości, ale także abyśmy spotkali się ze sobą nawzajem w Bożej obecności. Ujawniają znaczenie i pomagają zrozumieć głębię i

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo?

Święta to najbardziej żywe wspomnienia i wrażenia, które wynosimy z dzieciństwa, towarzyszą nam przez całe życie i przekazujemy je następnemu pokoleniu. Wielowiekowa historia narodu żydowskiego łączy starożytne pokolenia z nami, żyjącymi w XXI wieku. Żydów żyjących w diasporach na całej Ziemi, do dziś,  w określonych dniach roku, łączą uroczystości, wyrażające

Żydowskie korzenie chrztu.

Żyd o imieniu Johanan (Jan) chrzcił  ludzi w rzece Jordan w Izraelu pierwszego wieku, w tym swojego kuzyna, który miał później stać się światowej sławy: Jeszua z Nazaretu. Wielu Żydów odpowiedziało na wezwanie Johanana, aby zanurzyć się w rzece na znak pokuty i pragnienia bycia w prawidłowym odniesieniudo Boga. Wśród

Boże Narodzenie: świętować czy nie?

Czy obchodzić Narodzenie Jeszua ? Czy to Biblijne święto? W którym dniu narodził się Mesjasz w rzeczywistości? Rabini Boris Grisenko i Michaił Samsonow podzielili się swoimi poglądami na ten temat: Dlaczego jest kilka dat narodzin Mesjasza i co my  wierzący w Jeszua, powinniśmy z tym zrobić? – Gdyby Bóg chciał,

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem. Monoteizm stanowił zasadniczą różnicę między wiarą Abrahama i wszystkimi pogańskimi kultami, którymi Abraham  był otoczony w starożytnej Mezopotamii. Każdy Żyd

Szczypta żydowskiej mądrości : o rodzinie.

Boże Słowo mówi: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. (Ps. 127:1) Żydowscy mędrcy twierdzą, że dopóki nie osiągniesz w domu pokoju, należy się modlić do Stwórcy, prosząc Go о pomoc, aby szalom przyszedł do twojego domu. Oczywiście  w pierwszej kolejności wymaga to zmiany samego siebie.

Jak Jezus może być synem Dawida ?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua (Jezus) nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida (Iz. 7:13-14; 9:6-7; Jer.23: 5-6)? Ponieważ Jezus nie miał ziemskiego ojca, a to właśnie linia rodowa