SUKNIA OBLUBIENICY

Prawdziwa historia z życia znanego Rabina – i jego żony Rebeki Rabin był bardzo znanym, sprawiedliwym człowiekiem, wszystkie zarobione pieniądze oddawał ubogim , a  jego rodzina żyła w ubóstwie. Cale życie poświęcił służbie Bogu. Żona nigdy nie żaliła się na biedę , była dumna ze swojego męża – prawdziwego Chasyda. Pewnego

Miłość Pawła do Izraela

Jako naśladowcy Jeszua (Mesjasza Izraela) bierzemy „przykład miłości” od Boga, żeby kochać jak On kocha. Chociaż Bóg kocha wszystkich ludzi tak samo, to Boży plan zbawienia dla ludzkości, zgodnie ze słowami Pawła, podporządkowany jest priorytetowi – Ewangelia  „ najpierw dla Żyda” (Rzym. 1:16). Paweł, jako apostoł narodów, miał prawo nauczać

Teologia zastąpienia - kłamstwo wobec Słowa Bożego

Słowo Boże mówi, że Izrael, naród żydowski na zawsze pozostaje wybranym przez Boga narodem,  niezależnie od stanu, od zachowania (Wyj. 3:10; 7:4, i in.). Bóg nigdy nie wyrzeknie się  Swojego narodu – Izraela, (resztka) będzie zbawiona (Jer. 31: 31-37; 33 rozdział i in.). Jednak „teoria zastąpienia” (teologia zastąpienia) odrzuca tę

„Żydowski chrzest” lub najdziwniejsze miejsce w Nowym Testamencie.

Jako Żyd mogę powiedzieć, że słowo „chrzest” przywołuje wśród mojego narodu okropne obrazy. Od pierwszych lat katolicyzmu, Żydzi byli zmuszani do przyjmowania chrztu i stawanie się chrześcijanami. Czasami i pod groźbą śmierci. W innych przypadkach konsekwencją dla tych, którzy nie zostali ochrzczeni, było wyrzucenie z domu i wydalenie z kraju.

Oddzielony do specjalnego celu.

Znaczenie słowa „święty” jest często definiowane przez kulturę, która nas otacza, ale starożytny kontekst kulturowy Biblii proponuje nam inne spojrzenie. Słownik  Merriam-Webster  podaje następującą definicję słowa „święty” : „religijny lub wysoce moralny;  wywyższony lub godny zaufania, jako całkowicie sprawiedliwy i cnotliwy.”  Z tego powodu, gdy czytamy o ludziach takich jak

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo? (CZEŚĆ 2)

ŚWIĘTA RODZINNEJ JEDNOŚCI Powiem o jeszcze jednym ważnym aspekcie świąt Biblijnych. Te święta są nie tylko po to, abyśmy spotkali się z Bogiem, a Bóg z nami w wyjątkowej  głębi i zażyłości, ale także abyśmy spotkali się ze sobą nawzajem w Bożej obecności. Ujawniają znaczenie i pomagają zrozumieć głębię i

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo?

Święta to najbardziej żywe wspomnienia i wrażenia, które wynosimy z dzieciństwa, towarzyszą nam przez całe życie i przekazujemy je następnemu pokoleniu. Wielowiekowa historia narodu żydowskiego łączy starożytne pokolenia z nami, żyjącymi w XXI wieku. Żydów żyjących w diasporach na całej Ziemi, do dziś,  w określonych dniach roku, łączą uroczystości, wyrażające

Żydowskie korzenie chrztu.

Żyd o imieniu Johanan (Jan) chrzcił  ludzi w rzece Jordan w Izraelu pierwszego wieku, w tym swojego kuzyna, który miał później stać się światowej sławy: Jeszua z Nazaretu. Wielu Żydów odpowiedziało na wezwanie Johanana, aby zanurzyć się w rzece na znak pokuty i pragnienia bycia w prawidłowym odniesieniudo Boga. Wśród

Boże Narodzenie: świętować czy nie?

Czy obchodzić Narodzenie Jeszua ? Czy to Biblijne święto? W którym dniu narodził się Mesjasz w rzeczywistości? Rabini Boris Grisenko i Michaił Samsonow podzielili się swoimi poglądami na ten temat: Dlaczego jest kilka dat narodzin Mesjasza i co my  wierzący w Jeszua, powinniśmy z tym zrobić? – Gdyby Bóg chciał,

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem. Monoteizm stanowił zasadniczą różnicę między wiarą Abrahama i wszystkimi pogańskimi kultami, którymi Abraham  był otoczony w starożytnej Mezopotamii. Każdy Żyd