Moja babcia i „BÓG GOIM”.

Najbardziej mistycznymi i religijnymi słowami w moim domu były: „koszerne naczynia”. Nie do końca rozumiałem co to znaczy, zwłaszcza pierwszy człon tego wyrażenia był zagadkowy. Wiedziałem, że naczynia, owinięte w stare sowieckie gazety „Trud” i „Wieczorna Odessa” , leżały pod kanapą w brązowej walizce. W tych naczyniach była CAŁA wiara

Co musisz zrobić, żeby Boże obietnice przyszły i pozostały ?

Co jest niezbędne do wypełnienia się Bożych obietnic? Musimy jasno rozróżniać czas, kiedy Bóg daje pewne obietnice po raz pierwszy, nie czekać na osobiste obietnice, szczególne objawienia, ale zacząć wypełniać warunki Bożych obietnic. Musimy przyjmować obietnice, dane nam w Bożym Słowie, jak dane nam osobiście. Jest kilka etapów ujawniania się

Wielka obietnica żydowskiego święta.  Narodzenie Mesjasza. (Część II )

Przeczytaliśmy już miejsce w Biblii, które w pełni potwierdza rozumienie Kolosan 2:16. Faktycznie, zgodnie z tym wersetem, który wielu interpretuje nieprawidłowo, nie możemy być osądzeni ani za to, że obchodzimy święta, ani za to że ich nie obchodzimy. Dodatkowo, chrześcijanie, dla których bardzo ważne są święta chrześcijańskie, jakby nie zauważają,

Wielka obietnica żydowskiego święta.             Narodzenie Mesjasza (Część I )

Boże Narodzenie jest bardzo żydowskim świętem. I z pewnością niewielu o tym wie. Musimy więc zwrócić się do Biblii. Boże Narodzenie zaczęto obchodzić na początku III wieku, ale jako święto oficjalne zostało ustanowione dużo później. Więc, co nie jest dziwne, Bożego Narodzenia nie świętowali apostołowie, ani Jerozolimska społeczność żydowska, ani

Szach – mat dla diabła.

Szach – mat dla diabła. Wszczepienie narodu żydowskiego w Ciało Mesjasza jest kluczem do światowego przebudzenia. Na soborze w Jerozolimie opisanym w Dziejach Apostolskich Jakub cytuje proroka Amosa: „Potem powrócę i odbuduję upady przybytek Dawida …aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi zostało wezwane imię moje…”

MESJAŃSKI KOŚCIÓŁ ODRADZA SIĘ !

Mesjański Kościół odradza się ! Odwiedźmy wczesny Kościół : jak wyglądało uwielbienie i nabożeństwo w pierwszym Kościele! Wstęp Ten mocny, głęboki materiał zaczerpnięty jest dla was z książki : Mesjański Kościół odradza się! Cytat z książki: „Odwiedzimy kościół domowy (pierwszego wieku). Pozwólcie, że ostrzegę was przed tą wizytą : bądźcie

Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.

Trzy razy w Torze pojawia się przykazanie : „Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.”;           To przykazanie pojawia się 3 razy, słowo w słowo, jota w jotę. Trzy razy dokładnie jedno i to samo przykazanie. TRZY RAZY ! Rabini jak wiadomo, postrzegają Pismo Święte jako „Boski kod”, i kiedy

JESHUA - Mesjasz ze Starego Testamentu.

Co Nowy Testament mówi o Jezusie? Główna myśl  Nowego Testamentu powiada, że Jezus jest żydowskim Mesjaszem ze Starego Testamentu. Podczas gdy każda z czterech biografii, będących streszczeniem życia Jezusa ma odrębny temat, to każda z nich podkreśla jeden główny element: Jezus jest Mesjaszem. Nowy Testament rozpoczyna się słowami: „Rodowód Jezusa

Boże obietnice : usłyszane – przyjęte – wypełniające się.

„Abraham” . Pierwsza obietnica o narodzie Izraela była dana Abramowi ( Abrahamowi). Ale wypełnienie tej obietnicy miało warunek – Bóg kazał Abramowi wyjść ze swojej ziemi i zostawić ustabilizowane, dostatnie życie. Bóg powiedział mu : ” lech lecha” – wychodząc wyjdź, i idź do ziemi, którą ci wskażę     (Rdz 12:

Wrogowie Bożego szalomu.

„I powiedzcie tak (…) Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem, i pokój ze wszystkim co twoje.”(1 Sam.25:6) Biblia mówi, że Boże dzieci mają prawo do Bożego szalomu. Bóg przyniósł szalom do wszystkiego w naszym życiu, do całej naszej istoty. Przelana została za nas krew Jeszua, która