Szczypta żydowskiej mądrości : o rodzinie.

Boże Słowo mówi: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. (Ps. 127:1) Żydowscy mędrcy twierdzą, że dopóki nie osiągniesz w domu pokoju, należy się modlić do Stwórcy, prosząc Go о pomoc, aby szalom przyszedł do twojego domu. Oczywiście  w pierwszej kolejności wymaga to zmiany samego siebie.

Jak Jezus może być synem Dawida ?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua (Jezus) nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida (Iz. 7:13-14; 9:6-7; Jer.23: 5-6)? Ponieważ Jezus nie miał ziemskiego ojca, a to właśnie linia rodowa

Biblia o narodzie żydowskim i czasach ostatecznych

Już nastały czasy ostateczne, o których mówi Pismo Święte. To trudny okres dla wszystkich wierzących (Dan.12: 1;  Mat.24:21;  Łuk.21,:23 i in.). To czas antychrystów,  ludzi niegodziwych, bluźnierców (1J.2:18;  1Tym.4:1;  2Tym.3: 1 i in.). Czasy ostateczne charakteryzują się tym, że wielu może odpaść  od wiary (1Tym.4: 1). Dotyczy to wszystkich wierzących,

Żydzi i chrześcijanie : „my przeciwko nim”?

Dla Żyda, który zna tylko fakty historyczne (omawialiśmy je w moim ostatnim artykule: „ Żydzi: „Ktokolwiek, tylko nie On”), ale nie zna nauczania Jeszua, wniosek może być tylko jeden: u podstaw chrześcijaństwa leży antysemityzm. I dlatego, kiedy ktoś pokazuje Żydom miejsca z Biblii, odnoszące się do Mesjasza (Iz.7:14; Ps.54; Mich.5:2),

Żydzi: „Ktokolwiek, tylko nie On”

W pierwszych dwóch artykułach (Historyczne powody niewiary Żydów w Jeszua , Co przeszkadza Żydom rozpoznać w Jeszua – Mesjasza ?) omówiliśmy różne historyczne fakty, które doprowadziły do tego, że dzisiaj Żydzi nie wierzą w Jeszua. Teraz po krótce przyjrzymy się jeszcze jednemu okresowi historii, który stał się poważną przeszkodą w

Co przeszkadza Żydom rozpoznać w Jeszua - Mesjasza ?

Ofiara za grzech stanowi jeden z podstawowych dogmatów Biblijnego Judaizmu. Jednak dzisiaj, Żydzi w większości odeszli od tej zasady. Jak do tego doszło? W swoim ostatnim artykule, omówiłem temat tego, jak pojawił się i rozwinął fałszywy kult Ustnej Tory, wprowadzany przez rabinów w okresie od 516 p.n.e. do roku 70

Historyczne powody niewiary Żydów w Jeszua

W całej historii Izraela, jego religijni przywódcy rozwijali  system komentarzy do Pisma Świętego, który został nazywany  Ustną Torą ( Ustnym Prawem) lub Talmudem. Pierwotnie, celem tego systemu, była ochrona Żydów przed naruszeniem Bożych przykazań, ale tragiczną ironią stał się fakt, że to właśnie Usta Tora nie pozwala nam dostrzec  Bożej

PROBLEM "TRZECH DNI I TRZECH NOCY"

W Mateusza 12:40 możemy przeczytać takie słowa Jeszua: „Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.” W świetle tego miejsca Biblii, często zadawane jest pytanie : Czy Jeszua mógł znajdować się w grobie

Mesjańscy wierzący : bez odrywania od żydowskich korzeni

Mesjańscy wierzący : bez odrywania od żydowskich korzeni. Mimo, że słowo „Mesjasz” i „Chrystus”, podobnie jak przymiotniki „mesjański” i „chrześcijański” są formalnie równorzędne, to na przestrzeni lat, nabyły dodatkowego podtekstu kulturowego. Niestety, są one często źle rozumiane. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że słowo Mesjasz ma takie samo znaczenie

Moja babcia i „BÓG GOIM”.

Najbardziej mistycznymi i religijnymi słowami w moim domu były: „koszerne naczynia”. Nie do końca rozumiałem co to znaczy, zwłaszcza pierwszy człon tego wyrażenia był zagadkowy. Wiedziałem, że naczynia, owinięte w stare sowieckie gazety „Trud” i „Wieczorna Odessa” , leżały pod kanapą w brązowej walizce. W tych naczyniach była CAŁA wiara