Mój żydowski nos.

Czasem zatrzymują mnie na ulicy religijni radykałowie, wręczający świeczki kobietom, które w ich ocenie są podobne do Żydówek. Wtykają mi w ręce niewielki woreczek z kilkoma maleńkimi świeczkami i broszurką o ważności Szabatu. Potem szepcą coś o Mesjaszu, o tym, że On nie powróci do tej pory, dopóki nie zacznę

Dlaczego wyjście i po co wolność?

Rabin KEMO Borys Grisenko Dlaczego mamy wychodzić z niewoli?  Co zrobimy z wolnością, kiedy naprawdę ją otrzymamy? Jednym z ważniejszych celów wyjścia na wolność – jest to, abyśmy rzeczywiście wyszli na spotkanie z Bogiem, jak z naszym najdroższym Ojcem, abyśmy się uwolnili od wszystkiego, co trzyma nas w niewoli starego