Dlaczego wyjście i po co wolność?

Rabin KEMO Borys Grisenko Dlaczego mamy wychodzić z niewoli?  Co zrobimy z wolnością, kiedy naprawdę ją otrzymamy? Jednym z ważniejszych celów wyjścia na wolność – jest to, abyśmy rzeczywiście wyszli na spotkanie z Bogiem, jak z naszym najdroższym Ojcem, abyśmy się uwolnili od wszystkiego, co trzyma nas w niewoli starego