ŚWIĘTA

List Królowej Estery.

Miejsce  wydarzeń – sypialnia królowej Estery, w wieczór, kiedy postanowiła udać się do tronu królewskiego bez wezwania. Ten list został wymyślony, ale może również wyrażać uczucia Estery, adoptowanej żydowskiej dziewczyny, żyjącej w obcej ziemi. Estera napisała  list do swojego byłego opiekuna, mentora i wuja – Mordechaja. Mój drogi wujku Mordechaju,

Tu BiSzwat: przynosząc owoce Mesjasza.

Nie często myślimy o zimie, jako o czasie przynoszenia owoców. Niemniej jednak Pismo Święte zachęca nas do zrozumienia, że ​​płodność nie zależy od czasów i sezonów. Niezależnie jaką mamy porę roku za oknem – musimy przynosić duchowy owoc, który świadczy o życiu Jeszua w nas. Ta owocność nie opiera się

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo? (CZEŚĆ 2)

ŚWIĘTA RODZINNEJ JEDNOŚCI Powiem o jeszcze jednym ważnym aspekcie świąt Biblijnych. Te święta są nie tylko po to, abyśmy spotkali się z Bogiem, a Bóg z nami w wyjątkowej  głębi i zażyłości, ale także abyśmy spotkali się ze sobą nawzajem w Bożej obecności. Ujawniają znaczenie i pomagają zrozumieć głębię i

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo?

Święta to najbardziej żywe wspomnienia i wrażenia, które wynosimy z dzieciństwa, towarzyszą nam przez całe życie i przekazujemy je następnemu pokoleniu. Wielowiekowa historia narodu żydowskiego łączy starożytne pokolenia z nami, żyjącymi w XXI wieku. Żydów żyjących w diasporach na całej Ziemi, do dziś,  w określonych dniach roku, łączą uroczystości, wyrażające

Druga część Chanukowej historii.

Historia Chanuki miała miejsce w okresie między Starym a Nowym Testamentem, kiedy Antioch IV Epifanes został władcą hellenistycznego imperium Seleucydów. Mimo, że hellenizacja regionu, w tym Judei, już wtedy zagrażała przetrwaniu judaizmu, Antioch wydawał się mieć obsesję na punkcie idei niszczenia wiary żydowskiej, a tym samym przyszłości narodu żydowskiego. Nie

Chanuka w Biblii

Chanuka. Chociaż wielu wierzących nie przywiązuje wielkiej wagi do tego żydowskiego święta, to w Ewangelii św. Jana widzimy, że Jeszua odnosił się do niego inaczej – w rzeczywistości On świętował Chanukę ! „Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni, w przedsionku Salomona.

Chanuka. Zwycięstwo Biblijnego żydowskiego ducha!

Biblia nazywa to święto – świętem odnowienia (J.10:22), księgi Machabejskie  – „świętem oczyszczenia”, Józef Flawiusz – „świętem światła”.  Co oznacza słowo CHANUKA ?  Hanukat babait – zasiedliny; hanak (liahanok) – uroczyście otwierać; świętować nowe miejsce zamieszkania. Zobaczmy co  poprzedzało  wydarzenia  Chanuki! Kończy się okres panowania perskiego (539 – 334 pne).

SZMINI ACERET

Dobiega końca okres jesiennych Biblijnych świąt żydowskich. Sukkot – jest ostatnim z nich. To święto wyjścia ze swoich kryjówek, oderwanie się  od rutyny codzienności  i pójście na spotkanie z Panem , w nieosłonięte miejsce –  pod gołym niebem.                To siedem dni, w ciągu których zatrzymujemy się:  „Przestańcie i poznajcie, żem

Jom Kippur: czas ukorzenia.

Najbardziej uroczyste spośród jesiennych świąt biblijnych, święto Jom Kippur, albo Dzień Pojednania-mówi o pojednaniu Boga z Jego narodem przymierza. Pomimo faktu, że jesteśmy przestępcami Jego Prawa, to On podejmuje inicjatywę przywrócenia relacji z nami.                                                                         A  wszystko to, co jest do tego konieczne, podarował nam w osobie Mesjasza. Opisując porządek   Jom

Jom Kippur w Nowym Przymierzu

Pierwsze wspólnoty mesjańskie obchodziły to starożytne żydowskie święto. W Dziejach Apostolskich 27: 9   świętowanie i jesienny post, opisany jest jako coś naturalnego:  „A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z