ŚWIĘTA

Pesach - to święto świąt.

To pierwszy święto, dane Izraelowi, i wypełnione przez Izrael. Pesach – to jedyne święto, które Izrael wypełnił w Egipcie. Pierwsze słowa Mosze (Mojżesza ) i Aarona do faraona brzmiały tak:  „Wypuść mój lud , aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci”  (Księga Wyjścia 5:1). Jeżeli by faraon dobrowolnie wypuścił

PESACH. Niewolnicy nie mają prawdziwych bogów.

Prawdziwa niewola to nie żelazne kajdany czy zbyt wysoki kredyt. Ona sięga głębiej. Korzenie niewolnictwa wrastają w duszę i ducha. Dlatego też prawdziwe wyzwolenie musi nastąpić głęboko i świadomie, dla każdego osobiście. Pewien mądry człowiek powiedział: łatwiej było wyciągną Żydów z niewoli, niż niewolę z Żydów. Dlatego Pesach – święto

Boris Grisenko: Dlaczego Purim nieustannie się powtarza?

Historia Purimowa powtarzała się wielokrotnie. To trwa od wieków i tysiącleci. Jaka szkoda, że ​​antysemici wszystkich czasów nie chcą wyciągnąć właściwych wniosków i lekcji z tej biblijnej historii. Jeśli gdzieś na świecie dzieje się coś złego, szczególnie na Bliskim Wschodzie czy w Rosji, wszyscy się w tym doszukują –palca Żydów.

BORYS GRISENKO : Dlaczego potrzebny był Purim?

Księga Estery zaczyna się od słów: „I stało się to za dni …”. Zwykle w Biblii takimi słowami zaczynają się rozdziały, opowiadające o negatywnych wydarzeniach. Czasy Mordechaja i Estery są okresem „ukrycia oblicza Najwyższego”. Czas „ukrycia oblicza” to taki stan narodu, kiedy ludzie są pogubieni, nie wiedzą jak postępować, nie

List Królowej Estery.

Miejsce  wydarzeń – sypialnia królowej Estery, w wieczór, kiedy postanowiła udać się do tronu królewskiego bez wezwania. Ten list został wymyślony, ale może również wyrażać uczucia Estery, adoptowanej żydowskiej dziewczyny, żyjącej w obcej ziemi. Estera napisała  list do swojego byłego opiekuna, mentora i wuja – Mordechaja. Mój drogi wujku Mordechaju,

Tu BiSzwat: przynosząc owoce Mesjasza.

Nie często myślimy o zimie, jako o czasie przynoszenia owoców. Niemniej jednak Pismo Święte zachęca nas do zrozumienia, że ​​płodność nie zależy od czasów i sezonów. Niezależnie jaką mamy porę roku za oknem – musimy przynosić duchowy owoc, który świadczy o życiu Jeszua w nas. Ta owocność nie opiera się

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo? (CZEŚĆ 2)

ŚWIĘTA RODZINNEJ JEDNOŚCI Powiem o jeszcze jednym ważnym aspekcie świąt Biblijnych. Te święta są nie tylko po to, abyśmy spotkali się z Bogiem, a Bóg z nami w wyjątkowej  głębi i zażyłości, ale także abyśmy spotkali się ze sobą nawzajem w Bożej obecności. Ujawniają znaczenie i pomagają zrozumieć głębię i

Święta żydowskie: Skąd? Po co? Dla kogo?

Święta to najbardziej żywe wspomnienia i wrażenia, które wynosimy z dzieciństwa, towarzyszą nam przez całe życie i przekazujemy je następnemu pokoleniu. Wielowiekowa historia narodu żydowskiego łączy starożytne pokolenia z nami, żyjącymi w XXI wieku. Żydów żyjących w diasporach na całej Ziemi, do dziś,  w określonych dniach roku, łączą uroczystości, wyrażające

Druga część Chanukowej historii.

Historia Chanuki miała miejsce w okresie między Starym a Nowym Testamentem, kiedy Antioch IV Epifanes został władcą hellenistycznego imperium Seleucydów. Mimo, że hellenizacja regionu, w tym Judei, już wtedy zagrażała przetrwaniu judaizmu, Antioch wydawał się mieć obsesję na punkcie idei niszczenia wiary żydowskiej, a tym samym przyszłości narodu żydowskiego. Nie

Chanuka w Biblii

Chanuka. Chociaż wielu wierzących nie przywiązuje wielkiej wagi do tego żydowskiego święta, to w Ewangelii św. Jana widzimy, że Jeszua odnosił się do niego inaczej – w rzeczywistości On świętował Chanukę ! „Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni, w przedsionku Salomona.