ŚWIĘTA

W Księdze Życia na zawsze.

W Księdze Życia na zawsze. Dni  jesiennych świąt W 2017 roku, rozpoczynają  się  świętem Rosz Haszana wieczorem 20 września. Następnie Jom Kippur (Dzień Pojednania) – zaczyna się o zachodzie słońca  29 września. Te świąteczne dni poświęcone są na osobiste, poważne zbadanie i ocenienie duszy przed Bogiem.  W tradycyjnych społecznościach żydowskich

Przyjdź Jeszua, przyjdź! Co robić w Rosz ha-Szana?

Rosz ha-Szana (Rosh Hashanah) — Żydowski Nowy Rok – to radosny czas, podczas którego, tutaj w Izraelu, pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Szana Towa i Ktiwa WaHatima Towa”  — „szczęśliwego Nowego Roku i „ dobrego zapisu” (w Księdze Życia)”.  Jednak jest tu pewien problem.  Zgodnie z Biblią, Rosz ha-Szana nastaje pierwszego

Miesiąc Elul: przygotowując się do spotkania z Nim.

Dni, które nastają jesienią, są najważniejsze w kalendarzu żydowskim. Nazywają się Strasznymi (Groźnymi) Dniami (lub „Jamim  Noraim” ) i obejmują Święto Trąb, znane także jako Żydowski Nowy Rok, oraz Dzień Pojednania lub Jom Kippur. Na początku, – uwaga, módlcie się! Przygotowania do Groźnych Dni Trąb i Odkupienia zaczynają się w

JAK ŚWIĘTOWAĆ SZAWUOT ?

Borys Grisenko: Zadano mi praktyczne pytanie : „A  jak właściwie powinno się świętować to święto Szawuot, święto Pięćdziesiątnicy?” – jakby go nie nazywano. Ciekawe jest, że nawet ortodoksyjni  Żydzi nie maja  jakiejś szczególnie dopracowanej liturgii obrzędowej.  Jest za to dużo czytania Bożego Słowa, i właśnie Słowo Boże zajmuje centralne miejsce

ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT

NIEKTÓRE ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE Pomiędzy nadaniem Tory i zstąpienia Ducha Świętego, można odnaleźć wiele podobieństw i analogii. Bóg maksymalnie wykorzystał istotę święta , wyrażając nowe prawdy i podkreślając ich nierozerwalny związek ze starymi prawdami. 1.Na Synaju Dziesięć Przykazań zostało zapisanych na kamiennych tablicach. Kiedy Duch

Jaki jest cel „Wyjścia”?

Pesach ( z hebr. Pesach – przejść obok, ominąć lub litość; grec. Pasca ) – taką nazwę nosi pierwsze ze świąt przykazanych przez Pana. Są to dni wspominania wydarzeń z historii narodu żydowskiego, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z egipskiej niewoli. O tych wydarzeniach opowiada Biblijna Księga Wyjścia (Szemot): „Dzień ten

Purim: Czy utożsamiamy się z żydowskim narodem?

Purim: Czy utożsamiamy się z żydowskim narodem? Purim – to żydowskie święto, które upamiętnia wybawienie przez Boga Swojego narodu od zagłady. Historię święta możemy znaleźć w Księdze Estery. Purim jest uznanym świętem przez żydowskie społeczności na całym świecie, a jego obchodom towarzyszą różne imprezy, spotkania i biesiady. Dzisiaj Estera i

Biblijne święta – błogosławieństwo czy zniewolenie?

Największym kłamstwem, jakie diabeł wmawia Żydom, jest to, że nie mogą być Żydami i wierzyć w Jezusa (Jeszua). Poprzez ukrywanie swoich żydowskich korzeni Kościół jeszcze bardziej umacniał to kłamstwo. Czy nie nadszedł czas, aby Ciało Mesjasza dojrzało i zaczęło wyglądać jak żydowskie drzewo oliwne? Przyszła pora, aby wierzący Żydzi i

JOM KIPPUR

Jom Kippur (Dzień Pojednania) „Jom Kippur”, znany jako „Dzień Odkupienia”, obchodzony jest dziesiątego dnia miesiąca Tiszri i jest końcowym dniem z dziesięciu dni pokuty. Nazwa Jom Kippur pojawiła się w średniowiecznej rabinistycznej literaturze. W Torze to święto nazwane jest Jom-ha-Kippurim ( Dzień zakrycia, albo ukrycia grzechów). Słowo „kippur” pochodzi od

Znaczenie Pesach Szeni

Znaczenie Pesach  Szeni (Borys Grisenko) 07.05.2012 Pesach Szeni obchodzi się 14 dnia miesiąca  Ijar, miesiąc po głównym święcie Pesach, które Judejczycy świętują 14 Nissana. Biblia mówi o tym w Księdze Bamidbar (Liczb) w 9 –tym rozdziale. Wydarzenia w starożytnym Izraelu – historia pojawienia się święta Peasach Szeni. Na pustyni, kiedy