ŚWIĘTA

Chanuka. Zwycięstwo Biblijnego żydowskiego ducha!

Biblia nazywa to święto – świętem odnowienia (J.10:22), księgi Machabejskie  – „świętem oczyszczenia”, Józef Flawiusz – „świętem światła”.  Co oznacza słowo CHANUKA ?  Hanukat babait – zasiedliny; hanak (liahanok) – uroczyście otwierać; świętować nowe miejsce zamieszkania. Zobaczmy co  poprzedzało  wydarzenia  Chanuki! Kończy się okres panowania perskiego (539 – 334 pne).

SZMINI ACERET

Dobiega końca okres jesiennych Biblijnych świąt żydowskich. Sukkot – jest ostatnim z nich. To święto wyjścia ze swoich kryjówek, oderwanie się  od rutyny codzienności  i pójście na spotkanie z Panem , w nieosłonięte miejsce –  pod gołym niebem.                To siedem dni, w ciągu których zatrzymujemy się:  „Przestańcie i poznajcie, żem

Jom Kippur: czas ukorzenia.

Najbardziej uroczyste spośród jesiennych świąt biblijnych, święto Jom Kippur, albo Dzień Pojednania-mówi o pojednaniu Boga z Jego narodem przymierza. Pomimo faktu, że jesteśmy przestępcami Jego Prawa, to On podejmuje inicjatywę przywrócenia relacji z nami.                                                                         A  wszystko to, co jest do tego konieczne, podarował nam w osobie Mesjasza. Opisując porządek   Jom

Jom Kippur w Nowym Przymierzu

Pierwsze wspólnoty mesjańskie obchodziły to starożytne żydowskie święto. W Dziejach Apostolskich 27: 9   świętowanie i jesienny post, opisany jest jako coś naturalnego:  „A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc: Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z

W Księdze Życia na zawsze.

W Księdze Życia na zawsze. Dni  jesiennych świąt W 2017 roku, rozpoczynają  się  świętem Rosz Haszana wieczorem 20 września. Następnie Jom Kippur (Dzień Pojednania) – zaczyna się o zachodzie słońca  29 września. Te świąteczne dni poświęcone są na osobiste, poważne zbadanie i ocenienie duszy przed Bogiem.  W tradycyjnych społecznościach żydowskich

Przyjdź Jeszua, przyjdź! Co robić w Rosz ha-Szana?

Rosz ha-Szana (Rosh Hashanah) — Żydowski Nowy Rok – to radosny czas, podczas którego, tutaj w Izraelu, pozdrawiamy się nawzajem słowami: „Szana Towa i Ktiwa WaHatima Towa”  — „szczęśliwego Nowego Roku i „ dobrego zapisu” (w Księdze Życia)”.  Jednak jest tu pewien problem.  Zgodnie z Biblią, Rosz ha-Szana nastaje pierwszego

Miesiąc Elul: przygotowując się do spotkania z Nim.

Dni, które nastają jesienią, są najważniejsze w kalendarzu żydowskim. Nazywają się Strasznymi (Groźnymi) Dniami (lub „Jamim  Noraim” ) i obejmują Święto Trąb, znane także jako Żydowski Nowy Rok, oraz Dzień Pojednania lub Jom Kippur. Na początku, – uwaga, módlcie się! Przygotowania do Groźnych Dni Trąb i Odkupienia zaczynają się w

JAK ŚWIĘTOWAĆ SZAWUOT ?

Borys Grisenko: Zadano mi praktyczne pytanie : „A  jak właściwie powinno się świętować to święto Szawuot, święto Pięćdziesiątnicy?” – jakby go nie nazywano. Ciekawe jest, że nawet ortodoksyjni  Żydzi nie maja  jakiejś szczególnie dopracowanej liturgii obrzędowej.  Jest za to dużo czytania Bożego Słowa, i właśnie Słowo Boże zajmuje centralne miejsce

ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT

NIEKTÓRE ANALOGIE ŚWIĘTA SZAWUOT W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE Pomiędzy nadaniem Tory i zstąpienia Ducha Świętego, można odnaleźć wiele podobieństw i analogii. Bóg maksymalnie wykorzystał istotę święta , wyrażając nowe prawdy i podkreślając ich nierozerwalny związek ze starymi prawdami. 1.Na Synaju Dziesięć Przykazań zostało zapisanych na kamiennych tablicach. Kiedy Duch

Jaki jest cel „Wyjścia”?

Pesach ( z hebr. Pesach – przejść obok, ominąć lub litość; grec. Pasca ) – taką nazwę nosi pierwsze ze świąt przykazanych przez Pana. Są to dni wspominania wydarzeń z historii narodu żydowskiego, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z egipskiej niewoli. O tych wydarzeniach opowiada Biblijna Księga Wyjścia (Szemot): „Dzień ten