ŚWIĘTA

Skąd  „Szabat”  i dlaczego tak ważny jest „Szalom” ? Na co wskazują rdzenie tych słów?

Słowo „szalom”, „szalem” oznaczają : spójny, kompletny, niepodzielny. Ten sam rdzeń ma słowo „Jeruszalaim”. Słowo „muszlam”, które posiada ten sam rdzeń, ma znaczenie – doskonały, idealny. Boża obietnica darowania nam szalomu oznacza, że On da nam kompletność, doskonałość. Jeszua – Pan Szalomu.  On jest doskonały i kompletny. Bez Niego nie

Tu Bi-Szwat. Gdzie są nasze korzenie?

Tu Bi-Szwat ( 15 dzień miesiąca Szwat) – nowy rok drzew – to wyjątkowe święto, które nie występuje ani w Torze, ani w Tanach . Bezpośrednim znaczeniem Tu Bi-Szwat jest to, że dzień ten jest początkiem odliczenia dziesięciny z plonu drzew owocowych, zgodnie z przykazaniami Tory. Świętując nowy rok drzew,

Boży szofar nie przestaje rozbrzmiewać dla nas i dziś !

Przypomnijmy sobie co oznajmiał Boży szofar podczas święta Jom Terua i Jom Kippur w przeszłości. Jaki sens ma dla nas dzisiaj dźwięk szofaru? W Jom Terua ( święto trąb) dźwięk szofaru wzywał Izraelitów do pokuty, przypominał im, o panowaniu Boga nad wszystkim narodami ziemi, ogłaszał koronację nowego Króla. I świętując

Trzy główne przyczyny Szabatu ( cześć II)

Trzecia przyczyna Szabatu. Trzecia przyczyna Szabatu podana jest w Ks. Powtórzonego Prawa i w Ks. Wyjścia 20:10 „To Szabat Pana, Boga Twojego” W 31 rozdziale Ks. Wyjścia czytamy także, że Bóg uczynił Szabat znakiem pomiędzy Nim i nami. Uczynił Szabat jako pierwowzór pełnego poświęcenia całego naszego czasu i całego naszego

Simchat Tora - Radość Tory

Simchat Tora – (Radość Tory) – to jedno z najbardziej radosnych i jaskrawych świąt w życiu narodu żydowskiego. Obchody tego święta zostały ustanowione w epoce babilońskich gaonim (twórcy Talmudu Babilońskiego; „gaon”-duma, wspaniałość . przyp. tłumacza) we wczesnym średniowieczu, około 1000 lat temu, kiedy trzyletni cykl czytania Tory został zastąpiony cyklem

Lekcje Chanuki

Co Bóg chciał pokazać nam w święcie Chanuki? Czego chciał nauczyć Swoje dzieci ?  Bóg dopuścił do narodu żydowskiego takie próby, po to żeby ludzie dokonali wyboru. I oni wybrali. Wierni Bogu Żydzi nie chcieli godzić się na hellenizację, porzucenie swojej  wiary i podnieśli powstanie. My również dokonujemy swoich wyborów,

Chanuka – Święto odnowienia

W kalendarzu żydowskim oprócz świąt, które Bóg nakazał Swojemu ludowi w Torze, są także takie, które się obchodzi na upamiętnienie ważniejszych wydarzeń, związanych z narodem w różnych okresach jego historii. Na ich temat są wzmianki w Biblii. Jednym z takich świąt jest Chanuka. Wzmianka o tym święcie występuje jeden raz

Trzy główne przyczyny Szabatu (cześć I)

Trzy główne przyczyny Szabatu (cześć I) Księga Rodzaju 2:1-3 (po hebrajsku Bereszit) „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo

Proroctwa Święta Sukkot

Rabin KEMO Borys Grisenko. Porozmawiajmy o święcie Sukkot (patrz Słownik terminów – przypis redakcji). To święto jest tak wspaniałe, tak wyjątkowe, że można by on nim mówić i mówić. Po raz pierwszy jest ono wspomniane w Biblii w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej: I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz