ŚWIĘTA

Purim: Czy utożsamiamy się z żydowskim narodem?

Purim: Czy utożsamiamy się z żydowskim narodem? Purim – to żydowskie święto, które upamiętnia wybawienie przez Boga Swojego narodu od zagłady. Historię święta możemy znaleźć w Księdze Estery. Purim jest uznanym świętem przez żydowskie społeczności na całym świecie, a jego obchodom towarzyszą różne imprezy, spotkania i biesiady. Dzisiaj Estera i

Biblijne święta – błogosławieństwo czy zniewolenie?

Największym kłamstwem, jakie diabeł wmawia Żydom, jest to, że nie mogą być Żydami i wierzyć w Jezusa (Jeszua). Poprzez ukrywanie swoich żydowskich korzeni Kościół jeszcze bardziej umacniał to kłamstwo. Czy nie nadszedł czas, aby Ciało Mesjasza dojrzało i zaczęło wyglądać jak żydowskie drzewo oliwne? Przyszła pora, aby wierzący Żydzi i

JOM KIPPUR

Jom Kippur (Dzień Pojednania) „Jom Kippur”, znany jako „Dzień Odkupienia”, obchodzony jest dziesiątego dnia miesiąca Tiszri i jest końcowym dniem z dziesięciu dni pokuty. Nazwa Jom Kippur pojawiła się w średniowiecznej rabinistycznej literaturze. W Torze to święto nazwane jest Jom-ha-Kippurim ( Dzień zakrycia, albo ukrycia grzechów). Słowo „kippur” pochodzi od

Znaczenie Pesach Szeni

Znaczenie Pesach  Szeni (Borys Grisenko) 07.05.2012 Pesach Szeni obchodzi się 14 dnia miesiąca  Ijar, miesiąc po głównym święcie Pesach, które Judejczycy świętują 14 Nissana. Biblia mówi o tym w Księdze Bamidbar (Liczb) w 9 –tym rozdziale. Wydarzenia w starożytnym Izraelu – historia pojawienia się święta Peasach Szeni. Na pustyni, kiedy

Skąd  „Szabat”  i dlaczego tak ważny jest „Szalom” ? Na co wskazują rdzenie tych słów?

Słowo „szalom”, „szalem” oznaczają : spójny, kompletny, niepodzielny. Ten sam rdzeń ma słowo „Jeruszalaim”. Słowo „muszlam”, które posiada ten sam rdzeń, ma znaczenie – doskonały, idealny. Boża obietnica darowania nam szalomu oznacza, że On da nam kompletność, doskonałość. Jeszua – Pan Szalomu.  On jest doskonały i kompletny. Bez Niego nie

Tu Bi-Szwat. Gdzie są nasze korzenie?

Tu Bi-Szwat ( 15 dzień miesiąca Szwat) – nowy rok drzew – to wyjątkowe święto, które nie występuje ani w Torze, ani w Tanach . Bezpośrednim znaczeniem Tu Bi-Szwat jest to, że dzień ten jest początkiem odliczenia dziesięciny z plonu drzew owocowych, zgodnie z przykazaniami Tory. Świętując nowy rok drzew,

Boży szofar nie przestaje rozbrzmiewać dla nas i dziś !

Przypomnijmy sobie co oznajmiał Boży szofar podczas święta Jom Terua i Jom Kippur w przeszłości. Jaki sens ma dla nas dzisiaj dźwięk szofaru? W Jom Terua ( święto trąb) dźwięk szofaru wzywał Izraelitów do pokuty, przypominał im, o panowaniu Boga nad wszystkim narodami ziemi, ogłaszał koronację nowego Króla. I świętując

Trzy główne przyczyny Szabatu ( cześć II)

Trzecia przyczyna Szabatu. Trzecia przyczyna Szabatu podana jest w Ks. Powtórzonego Prawa i w Ks. Wyjścia 20:10 „To Szabat Pana, Boga Twojego” W 31 rozdziale Ks. Wyjścia czytamy także, że Bóg uczynił Szabat znakiem pomiędzy Nim i nami. Uczynił Szabat jako pierwowzór pełnego poświęcenia całego naszego czasu i całego naszego

Simchat Tora - Radość Tory

Simchat Tora – (Radość Tory) – to jedno z najbardziej radosnych i jaskrawych świąt w życiu narodu żydowskiego. Obchody tego święta zostały ustanowione w epoce babilońskich gaonim (twórcy Talmudu Babilońskiego; „gaon”-duma, wspaniałość . przyp. tłumacza) we wczesnym średniowieczu, około 1000 lat temu, kiedy trzyletni cykl czytania Tory został zastąpiony cyklem