NASZA MOTYWACJA

Nasza motywacja

 Co jest naszą motywacją

Oto wersety z Pisma Świętego, które szczególnie motywują nas do modlitwy i działania:

 • Będę błogosławił błogosławiącym tobie. (1 Moj. 12:3)
 • Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud – mówi wasz Bóg. (Izajasz 40:1)
 • Zbawienie pochodzi od Żydów. (Jana 4:22)
 • Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawienia Izraela. (Rzym.10:1)
 • Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. (Rzym. 11:2)
 • Nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i nie uczyni go sławnym na ziemi! (Iz. 62:7)
 • Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie…. (Iz. 62:10)
 • Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej (dobrej nowiny o Mesjaszu), jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. (Rzym. 1:16)
 • Proście o pokój dla Jeruzalemu! (Ps 122:6)

W naszym świadectwie wobec chrześcijan podkreślamy:

 • Nieprzemijającą wyjątkową rolę Izraela w Bożym planie
 • Niezmienną Bożą miłość do ludu Jego wybrania oraz Jego wierność obietnicom i przymierzom danym Izraelowi
 • Potrzebę uświadomienia sobie przez nas, chrześcijan, naszej winy wobec narodu żydowskiego i upamiętania się z grzechu niewłaściwego nauczania i okrutnych prześladowań tego narodu znanych z historii kościoła.
 • Potrzebę uznania współczesnego Państwa Izrael jako wypełnienia Bożych planów i zamiarów.

Nasza służba wobec nie-Żydów polega na:  

 • Wskazywaniu na prawdy biblijne dotyczące Izraela i narodu żydowskiego
 • Przybliżaniu żydowskiego dziedzictwa religijnego i kulturowego oraz historii tego narodu w krajach chrześcijańskich
 • Dostarczaniu rzetelnej informacji dotyczącej do aktualnej sytuacji państwa Izrael
 • Zachęcaniu chrześcijan do modlitwy o Żydów, do okazywania im praktycznej miłości oraz do odważnego występowania przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu.

Wobec Żydów pragniemy być świadkami Bożej wierności i miłości w stosunku do ludu Izraela.

Dodaj komentarz