Sid Roth: największy akt antysemityzmu, który znam.

Sid Roth:  największy akt antysemityzmu, który znam.

Największym aktem antysemityzmu, o którym jest mi wiadomo  – to kochać i szanować swoich braci Żydów, ale nie dzielić się z nimi Ewangelią. Jestem Żydem, obywatelem Izraela, i podobnie jak Paweł, oddaję swoje życie dla dobra moich braci w ciele.

W ostatnich latach, z wdzięcznością obserwuję chrześcijańskie służby błogosławiące Izrael. Bóg wie, że Izrael potrzebuje przyjaciół i wsparcia, ale błogosławienie Żydów i Izraela, a jednocześnie skrywanie Dobrej Nowiny przed żydowskim narodem – to nie po chrześcijańsku.

Jestem „za” filmami reklamowymi, przyzywającymi do zbiórek środków finansowych, aby pomóc prześladowanym Żydom z całego świata powrócić do Izraela. Ale zbierać pieniądze od chrześcijan i nie pomagać nimi Żydom, którzy wierzą w Jeszua –  jest to rzecz nieprawidłowa!

Niepokoją mnie chrześcijanie, którzy bardziej interesują się żydowskimi korzeniami niż żydowskimi duszami.

Jestem zaniepokojony ortodoksyjnymi rabinami, których ranga jest wychwalana w chrześcijańskich telewizjach, a którzy nienawidzą Żydów, wierzących w Jeszua.

To jest czas łaski dla Syjonu. Duchowa zasłona spada z oczu narodu żydowskiego. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi:

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela…. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rz.10:1, 14)

A prorok Ezechiel pisze:

„Synu człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! …. Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew”. (Ez.3:17-18)

Nastał czas, aby król się przyodział. Musi się jednak znaleźć ktoś, kto mu powie, że jest nagi.

Autor – Sid Roth charismamag.com

Źródło – www.ieshua.org

 

Sid Roth prowadzi program telewizyjny „To ponadnaturalne”. Jego służba rozesłała ponad 2,4 miliona egzemplarzy książek „Pomyśleli o sobie”,  z żydowskimi świadectwami na adresy Żydów z całego świata.

Podziel się:

1 komentarz


  1. Często oglądam jego programy na YouTube. Sid zaprasza ludzi ktorzy w wiekszosci doznali uzdrowienia lub tez tych ktorych Chrystus uzywa do uzdrawiania innych.
    W jednym z programow Sid powiedział ze najwiecej uzdrowień od czasów kiedy Jezus Chrystsus stąpał po ziemi było dokonanych poprzez nieżyjącego juz pastora Williama Branhama,z którym najbardzij by chciał przeprowadzic wywiad.
    Niestey ten pastor juz nie żyje.

Comments are closed.