SUKNIA OBLUBIENICY

SUKNIA OBLUBIENICY

Prawdziwa historia z życia znanego Rabina – i jego żony Rebeki

Rabin był bardzo znanym, sprawiedliwym człowiekiem, wszystkie zarobione pieniądze oddawał ubogim , a  jego rodzina żyła w ubóstwie. Cale życie poświęcił służbie Bogu. Żona nigdy nie żaliła się na biedę , była dumna ze swojego męża – prawdziwego Chasyda. Pewnego dnia, jego żona poprosiła o jedną rzecz – o nową suknię, ponieważ stara całkiem się znosiła. Rabin długo odkładał pieniądze, aż w końcu zakupił tkaninę i wręczył ją żonie, razem z pieniędzmi na uszycie sukni. Rebeka poszła do krawca, zamówiła suknię. Po kilku dniach rabin zauważył, że jego droga żona jest czymś bardzo zasmucona.  Bardzo się zdziwił i powiedział:
-Czy nie dałem ci pieniędzy na nową suknię ? Dlaczego chodzisz smutna?
Rebeka odpowiedziała:
-Kiedy chciałam odebrać suknię, krawiec zapłakał i powiedział, że jego córka wychodzi za mąż , a on nie ma ani grosza na suknię. Pan młody widząc, że przyszły teść szyje suknię – pomyślał, że to dla jego narzeczonej .  Kiedy dowiedział się, że nie, – zapłakał .  Nie mogłam zostawić ich bez sukni na ślub – oddałam ją dla panny młodej.
– A zapłaciłaś krawcowi za jego pracę?
– Już przecież podarowałam suknię, dlaczego miałabym jeszcze płacić?
– Bo on nie ma ani grosza na ucztę weselną, a pracował cały tydzień.
Rebeka szeroko się uśmiechnęła. Może nie ma pięknej nowej sukni, ale ma wspaniałego , rozumnego męża. Spiesznie pobiegła i oddała krawcowi pieniądze za uszycie sukni, której przecież nie otrzymała. Kiedy wróciła do domu, jej twarz promieniała radością.

Ta historia z życia jednego żydowskiego rabina – jest o całym żydowskim narodzie.
Boży naród oddał swoją suknię, sam pozostał bez sukni, sam pozostał w ubóstwie, jak mówi apostoł  Paweł – Rabin Saul : zubożał w duchu dla was , ich porażka, stała się waszym bogactwem , bogactwem narodów. ( Rz. 11:11 )
Za tę ‚suknię”, naród żydowski zapłacił życiem swojego żydowskiego Mesjaszem, przelała się żydowska krew – Krew Mesjasza Izraela, aby dzisiaj niewiasta Chrystusa mogła ubrać białą, ślubną suknię.
Ale  dzisiaj czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy niewiasty w białych sukniach mówią do Rebeki – żony Rabina    :

Niektóre chrześcijańskie panny w białych sukniach … do żydowskiego narodu … żydowskiej małżonki :

– jesteś biedna, sukni nie masz, Chrystusa nie masz !!!

– naga jesteś, odrzucona !!!

Dlatego musimy być wdzięczni Bogu, bo Bóg sprawia to, co sam chce, jest suwerenny. Jednym zamyka oczy, aby otworzyć innym. Odnośmy się z szacunkiem i miłością do tych, którzy sami się zubożyli dla nas.
I tkajmy nową suknię dla narożu żydowskiego- naszą miłością, naszymi modlitwami i naszą służbą.  Jeszua przygotował nową suknię  ślubną dla swojego Narodu – Izraela, na weselną ucztę Baranka.
Rz. 11: 26 „… cały Izrael będzie zbawiony”  , zgodnie ze słowami:
Z Syjonu przyjedzie Wybawca
I usunie bezbożność Jakuba
Takie zawrę z nimi przymierze,
Kiedy zmażę ich grzechy”

 

źródło : Beit Hallel Ministries

Podziel się: