SZMINI ACERET

SZMINI ACERET

Dobiega końca okres jesiennych Biblijnych świąt żydowskich.
Sukkot – jest ostatnim z nich. To święto wyjścia ze swoich kryjówek, oderwanie się  od rutyny codzienności  i pójście na spotkanie z Panem , w nieosłonięte miejsce –  pod gołym niebem.                To siedem dni, w ciągu których zatrzymujemy się:  „Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi!” (Ps. 46:11), – w atmosferze pięknych, pełnych głębokiego znaczenia tradycji; z weselem, z radością i dziękczynieniem Temu, Który jest prawdziwą ochroną i schronieniem dla swego ludu:  „Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia.”(Ps.32:7).

Ale w Torze jest wzmianka o ósmym dniu: „Ósmego dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie.” (2 Moj. 23:36). To święto nazywa się  Szmini Aceret (w języku hebrajskim – „zatrzymajcie się na ósmy” ). To jest wyjątkowe święto, ponieważ nie jest związane ani z pracami rolniczymi, ani z faktami historycznymi.  To jest święto jakby:  „na żaden temat”. W rzeczywistości jest ono poświęcone nie czemuś , ale Komuś.  Szmini Aceret – to cichy szept Ojca, który patrząc jak Jego dzieci zamierzają udać się do swoich domów, prosi :  „Zostańcie jeszcze, zatrzymajcie się. Moje dzieci, drogocenne dzieci, Mój narodzie. Spędziliście wiele dni ze mną, zostawiwszy swoje domy, swoje sprawy  i wszystko, co związane z codziennością… spędziliście te dni w Jerozolimie, świętując zgodnie z Moim słowem. Służyliście Mi przynosząc liczne ofiary,  dary dziękczynienia. Wszystko wypełniliście i możecie już iść do domu. Ale teraz nie wymagam, tylko proszę: zatrzymajcie się, zostańcie ze Mną jeszcze jeden dzień, nawet jeśli to zaburza wasze plany. Chcę, żebyście Mi zaufali, a Ja zadbam o wasze domy. Zostańcie ze mną jeszcze. Każda chwila z wami jest droga Memu sercu.”

Szmini Aceret – to szczególne zwrócenie się Boga do każdego jego dziecka:  „Zostań ze mną dłużej, niż planowałeś…”. Ojciec chce być z nami dłużej i dłużej. Jego marzeniem jest –  być zawsze z nami, przez cały czas, na wieki …
Szmini Aceret – to święto czystej, bezinteresownej, wszechogarniającej miłości Boga do nas i naszej odpowiedzi na Jego miłość, naszej bezinteresownej miłości do Niego. On chce, żebyśmy  Go poznawali  -jako Miłość. „Bóg jest miłością”  (1 Jan 4:P16), a wszystko pozostałe wypływa z kochającego serca.

Szmini Aceret – to nowy rodzaj relacji z Bogiem: 25 godzin na dobę, 8 dni w tygodniu, dodatkowa ofiara,  Boży cud. Szmini Aceret –  to wołanie Bożego Ojcowskiego serca; wołanie Adonai Jeszua, cichy powiew Ducha Świętego. Szmini Aceret – to wzorzec przyszłego życia w Nim, dla Niego Samego, a nie dla tego, co On może dać.
Tradycyjnie, w synagogach, w tym dniu, na porannych nabożeństwach  czyta się modlitwę o wylanie deszczu:  „… otwórz dla nas Swój skarbiec dobra, żeby nasyciła się wodą dusza spragniona, jak jest napisane: „ Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię

 

Źródło: kemokiev.org

 

Podziel się: