Biblia; narod zydowski; czasy osteczne

Biblia o narodzie żydowskim i czasach ostatecznych

Już nastały czasy ostateczne, o których mówi Pismo Święte. To trudny okres dla wszystkich wierzących (Dan.12: 1;  Mat.24:21;  Łuk.21,:23 i in.). To czas antychrystów,  ludzi niegodziwych, bluźnierców (1J.2:18;  1Tym.4:1;  2Tym.3: 1 i in.). Czasy ostateczne charakteryzują się tym, że wielu może odpaść  od wiary (1Tym.4: 1). Dotyczy to wszystkich wierzących,