chanuka

Chanuka. Zwycięstwo Biblijnego żydowskiego ducha!

Biblia nazywa to święto – świętem odnowienia (J.10:22), księgi Machabejskie  – „świętem oczyszczenia”, Józef Flawiusz – „świętem światła”.  Co oznacza słowo CHANUKA ?  Hanukat babait – zasiedliny; hanak (liahanok) – uroczyście otwierać; świętować nowe miejsce zamieszkania. Zobaczmy co  poprzedzało  wydarzenia  Chanuki! Kończy się okres panowania perskiego (539 – 334 pne).

Chanuka 2014

20.12.2014 w Warszawie świętowaliśmy Chanuke.Na spotkaniu byli goscie z Krymu,Doniecka,Lugańska i Rosji. Podziel się:

Lekcje Chanuki

Co Bóg chciał pokazać nam w święcie Chanuki? Czego chciał nauczyć Swoje dzieci ?  Bóg dopuścił do narodu żydowskiego takie próby, po to żeby ludzie dokonali wyboru. I oni wybrali. Wierni Bogu Żydzi nie chcieli godzić się na hellenizację, porzucenie swojej  wiary i podnieśli powstanie. My również dokonujemy swoich wyborów,

Chanuka – Święto odnowienia

W kalendarzu żydowskim oprócz świąt, które Bóg nakazał Swojemu ludowi w Torze, są także takie, które się obchodzi na upamiętnienie ważniejszych wydarzeń, związanych z narodem w różnych okresach jego historii. Na ich temat są wzmianki w Biblii. Jednym z takich świąt jest Chanuka. Wzmianka o tym święcie występuje jeden raz