Jom Kippur

Błogosławiony lud znający głos szofaru!

Słowo Rabina  Borysa Griseko.  W przededniu jesiennych żydowskich  świąt   (Rosz ha’Shana, Jom Kippur, Sukkot) zachęcamy do zanurzenia  się w lekturę Biblii i przeczytania komentarza rabina do Tanach  (Psalm, Tehillim 88). Błogosławiony lud znający głos szofaru! Jesteśmy tu, aby każdy mógł doświadczyć świętego przełomu,  którego znamieniem jest dźwięk szofaru, i podziękować