Jom Kuppur; Ksiega zycia

Jom Kippur: czas ukorzenia.

Najbardziej uroczyste spośród jesiennych świąt biblijnych, święto Jom Kippur, albo Dzień Pojednania-mówi o pojednaniu Boga z Jego narodem przymierza. Pomimo faktu, że jesteśmy przestępcami Jego Prawa, to On podejmuje inicjatywę przywrócenia relacji z nami.                                                                         A  wszystko to, co jest do tego konieczne, podarował nam w osobie Mesjasza. Opisując porządek   Jom