Lech Lecha

FRAGMENT 3  : Lech Lecha. Co jest istotą powołania Izraela? Rodz.  12: 1 - 17:27

Cotygodniowy  fragment Tory, który jest teraz przed nami, ma ogromne znaczenie – wyjaśnia cel i powołanie Izraela, temat kluczowy dla zrozumienia Bożego planu dla całej ludzkości, na całą wieczność. Przeanalizujemy  4 pierwsze  wersety 12 rodzaju Księgi Rodzaju, w których  jest szczegółowo opisane Boże powołanie dla  Abrama. Ale najpierw, aby lepiej