Rodzina: Żydowska mądrość

Szczypta żydowskiej mądrości : o rodzinie.

Boże Słowo mówi: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. (Ps. 127:1) Żydowscy mędrcy twierdzą, że dopóki nie osiągniesz w domu pokoju, należy się modlić do Stwórcy, prosząc Go о pomoc, aby szalom przyszedł do twojego domu. Oczywiście  w pierwszej kolejności wymaga to zmiany samego siebie.