sluzba narodowi zydowskiemu; Borys Grisenko

BORYS GRISENKO: Dlaczego potrzeba szczególnej służby dla narodu żydowskiego?

Chciałbym powiedzieć kilka słów o właściwym nastawieniem do bólu, abyśmy umieli przeżywać swój ból, nie odgradzając się nim od wszystkich (od Boga, ludzi), abyśmy mogli oderwać oczy od samych sienie i z pomocą Ducha Świętego, dostrzegli ból innych. Chcę mówić o tym, jak Bóg chce nas użyć, aby uzdrowić lub