sukkot

Proroctwa Święta Sukkot

Rabin KEMO Borys Grisenko. Porozmawiajmy o święcie Sukkot (patrz Słownik terminów – przypis redakcji). To święto jest tak wspaniałe, tak wyjątkowe, że można by on nim mówić i mówić. Po raz pierwszy jest ono wspomniane w Biblii w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej: I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz