święta

Lekcje Chanuki

Co Bóg chciał pokazać nam w święcie Chanuki? Czego chciał nauczyć Swoje dzieci ?  Bóg dopuścił do narodu żydowskiego takie próby, po to żeby ludzie dokonali wyboru. I oni wybrali. Wierni Bogu Żydzi nie chcieli godzić się na hellenizację, porzucenie swojej  wiary i podnieśli powstanie. My również dokonujemy swoich wyborów,

Chanuka – Święto odnowienia

W kalendarzu żydowskim oprócz świąt, które Bóg nakazał Swojemu ludowi w Torze, są także takie, które się obchodzi na upamiętnienie ważniejszych wydarzeń, związanych z narodem w różnych okresach jego historii. Na ich temat są wzmianki w Biblii. Jednym z takich świąt jest Chanuka. Wzmianka o tym święcie występuje jeden raz

Trzy główne przyczyny Szabatu (cześć I)

Trzy główne przyczyny Szabatu (cześć I) Księga Rodzaju 2:1-3 (po hebrajsku Bereszit) „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo

Proroctwa Święta Sukkot

Rabin KEMO Borys Grisenko. Porozmawiajmy o święcie Sukkot (patrz Słownik terminów – przypis redakcji). To święto jest tak wspaniałe, tak wyjątkowe, że można by on nim mówić i mówić. Po raz pierwszy jest ono wspomniane w Biblii w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej: I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz

Rosz ha-Szana - święto dźwięku szofaru

Fragmenty Szabatu Rabin Borys Grisenko Obecnie przeżywamy bardzo ciekawy czas, czas  przybliżania się szczególnego święta – święta dźwięku szofaru;  to święto przypomina nam o spotkaniu z naszym Panem, o triumfie Boga Izraela w naszym życiu, o tym, że On jest Królem, On  jest Bogiem. I teraz w Izraelu w każdy