Swiety

Oddzielony do specjalnego celu.

Znaczenie słowa „święty” jest często definiowane przez kulturę, która nas otacza, ale starożytny kontekst kulturowy Biblii proponuje nam inne spojrzenie. Słownik  Merriam-Webster  podaje następującą definicję słowa „święty” : „religijny lub wysoce moralny;  wywyższony lub godny zaufania, jako całkowicie sprawiedliwy i cnotliwy.”  Z tego powodu, gdy czytamy o ludziach takich jak