Tu BiSzwat: przynosząc owoce Mesjasza.

Tu BiSzwat: przynosząc owoce Mesjasza.

Nie często myślimy o zimie, jako o czasie przynoszenia owoców. Niemniej jednak Pismo Święte zachęca nas do zrozumienia, że ​​płodność nie zależy od czasów i sezonów.

Niezależnie jaką mamy porę roku za oknem – musimy przynosić duchowy owoc, który świadczy o życiu Jeszua w nas. Ta owocność nie opiera się na sezonie, ale rozwija się przez przebywanie w Jeszua. Zimowe święto Tu BiSzwat przypomina nam o tego rodzaju owocach.

Tu BiSzwat jest drugorzędnym  żydowskim świętem (jest to dzień roboczy) i jednym z czterech Rosz-ha Szana („nowych roków”) wspomnianych we wczesnych pismach żydowskich (w Misznie). TuBiSzwat  to „Nowy Rok Drzew”. Nazwa Tu BiSzvat, pochodzi od daty święta – 15 dnia żydowskiego miesiąca Szwat. W tym roku (2018) obchodzony jest 31 stycznia.

W okresie Drugiej Świątyni  Tu BiSzwat był dniem, w którym należało rozpocząć odliczanie dziesięciny z uzyskanych owoców na kolejny rok (Miszna Rosz ha-Szana 1: 1; Talmud Rosz ha-Szana 2a, 14a).

Pod wpływem tych wczesnych pism żydowskich Żydzi w średniowieczu zaczęli świętować Tu BiSzwat, jedząc podczas tego święta różne owoce. W chwili obecnej Tu BiSzwat stał się popularny wśród Żydów na całym świecie. Teraz panuje zwyczaj jedzenia różnych rodzajów owoców i orzechów w czasie tego święta.

Tradycyjnie, tego rodzaju owoce są związane z Ziemią Izraela i żydowskim Pismem Świętym. Owoce te obejmują: winogrona, daktyle, figi, oliwki i granaty. Istnieje również inna klasyfikacja: pomarańcze, banany, orzechy włoskie i pistacje (jako owoce z niejadalną, twardą skórą lub skorupką); daktyle, morele, oliwki i kaki (jako owoce o miękkiej skórce, ale z pestką w środku); figi i jagody (jako owoce, które zjadane są w całości).

Chociaż dla niektórych może to niczego nie oznaczać, możemy dowiedzieć się kilku prawd duchowych z tych czterech kategorii owoców, ponieważ my – jako Talmidim (uczniowie) rozwijamy duchowy owoc w Mesjaszu:

  1. Owoce i orzechy z twardą, niejadalną skórką lub skorupką i miękką, jadalną zawartością – Jaki to żywy obraz naszego duchowego życia w Mesjaszu! Będąc na tym świecie, musimy być „stanowczy na zewnątrz”, aby stawić opór grzechowi i „nie podporządkować się” wpływowi tego świata (Rz. 12: 2). Właśnie dlatego Biblia często uczy nas „przeciwstawiać się diabłu” (Jak. 4:7, Ef. 6:13, 1 P. 5,7-9). Z drugiej strony, „Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie” (1 Jan.4: 4), a my powinniśmy być miękcy w środku, wyczuleni i wrażliwi na Ducha Świętego, a jednocześnie – niezłomni w stosunku do nieczystego ducha.
  2. Owoce i orzechy o miękkiej skórce, ale z pestką w środku – Oto kolejna ilustracja naszego dojrzałego chodzenia w Mesjaszu. Miękka skóra przypomina nam, jak bardzo powinniśmy kochać wszystkich, a jednocześnie mieć „solidny rdzeń w środku”. Nie powinniśmy być bez serca, ale raczej bez kompromisów co do absolutnych prawd odwiecznego Bożego Słowa. Daje nam to wewnętrzny charakter – prawy i kompletny, oraz stalowy grzbiet, aby móc wytrzymać zmieniające się wiatry tego świata. Jak łatwo jest naszej miłosiernej „miękkiej powierzchowności” obrażać się i cierpieć z powodu złośliwości systemu tego świata! Tak, nasza wewnętrzna reakcja na ataki świata na świadectwo o Mesjaszu, może prowadzić do tego, że „oziębnie miłość wielu” (Mt.24:12). Dlatego potrzebujemy „solidnego rdzenia”; nie zimnego, zawziętego, stwardniałego serca, ale serca ukształtowanego w wierze, w niezmiennej miłości Jeszua.
  3. Owoce, które są spożywane w całości – Gdy dorastamy, cieszymy się pełnią Bożego Słowa. Nowi wierzący mogą sądzić, że niektóre części Słowa Bożego jest ciężko przyswoić (Jan 6:60). Jednak w miarę jak ćwiczymy się w Jego odwiecznym Słowie, zdajemy sobie sprawę, że „stały pokarm jest właściwy dla dorosłych” (Hebr.5:14) i że „całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (2Tym.3:16). Kiedy dorośniemy w prawdzie Mesjasza, a co za tym idzie- będziemy chodzić w prawdzie, to niech każda dziedzina naszego życia przyniesie „chwałę dla Jego chwały” (Ef.1:6:12,14). Podobnie Baranek  Paschalny  został spożyty w całości i bez pozostałości (Wyj. 12 8-9, Jan.19:36). „Pismo nie może być naruszone” (Jan 10:35), ponieważ prawda zapisanego słowa, objawia prawdę o Słowie Życia.
  4. Owoce związane z Izraelem – Dojrzałość, aby widzieć owoce, które są mniej skoncentrowane na naszych osobistych planach i celach, a więcej – na wiecznym Bogu. Dojrzałość zarówno wierzących spośród Żydów, jak i z pogan, będzie odzwierciedlać szczerą gorliwość tego, co Apostoł Narodów nauczał o posłudze modlitwy, „Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.” (Rz.10: 1). To stanie się pragnieniem naszego serca, w miarę wzrastania, i stawania się ludźmi według serca Bożego –  jak Dawid, który nas uczył  „Prosicie o pokój dla Jeruzalem” (Ps.122: 6).

To jest strategia Bożego planu odkupienia, ponieważ Drugie Przyjście jest związane z narodową pokutą Izraela i zwróceniem się narodu żydowskiego do Boga i do wiary w Jeszua. Jak powiedział Mesjasz w Jerozolimie: „Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.”  (Mt.23:37-39). Niech nasza dojrzałość w Mesjaszu odzwierciedla serce Judejskiego Króla w owocach związanych z Izraelem!

Abyśmy wszyscy w tym roku wydorośleli, jako uczniowie, którzy przyniosą owoce świadczące o miłości Boga Izraela, w pełni i na zawsze przyjętej w Jeszua, żydowskim Mesjaszu i Zbawicielu świata. Szczęśliwego Tu BiSzvat!

 

Autor : Sam Nadler

Źródło – ieshua.org

Podziel się: